Siirry sisältöön

Yhteishanke edisti kunnan ja kuntalaisen vuorovaikutusta

Sarastia oli viime vuonna mukana viiden kunnan hankkeessa, joka tähtäsi kuntien digitaalisten asiointiprosessien ja kuntalaisten osallistamisen kehittämiseen. Hanke nosti siinä mukana olleiden kuntien sähköisten palvelujen käyttöastetta. Älykäs asiointi ja osallistuminen -hankkeen myötä kunnan työntekijöiden manuaalinen työ väheni ja kuntalaisten yhteydenpito kunnan kanssa helpottui.

Hankekunnissa käyttöönotetut ratkaisukokonaisuudet liittyivät avustusten hakuun, kotoutumispalveluun, työllisyyspalveluun, kuntalaispalautteisiin ja osallistuvaan budjetointiin. Hanke sai valtiovarainministeriön avustusta ja se päätettiin onnistuneesti vuoden 2021 lopussa.

– Yksi hankkeen tuomista eduista oli mukana olleiden kuntien välinen yhteistyö. Eri kuntien näkökulmat digitaalisista palveluista ja niiden yhdenmukaisuudesta saivat aikaan arvokasta keskustelua, jotka rikastuttivat kehitystyötä, asiakkuuspäällikkö Jarmo Siivari kertoo.

Yhteishankkeessa oli mukana viisi eri kokoista kuntaa: Nurmijärvi, Jämsä, Oulu, Porvoo ja Hollola. Hankehallinnoijana toimi Nurmijärven kunta. Digitaaliset ratkaisukokonaisuudet toteutettiin Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmällä ja niihin yhdistettiin kansallisia Suomi.fi-palveluita. Lisäksi hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen tarjoamia karttapohjia.

Kehittämishankkeet jatkuvat vuonna 2022

Vuoden 2022 osalta kuntien digikannustinavustusten haku on käynnissä 4.2.–25.4.2022. Avustusta voidaan myöntää kuntien digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö.

– Sarastialla on positiivisia kokemuksia hanketyöskentelystä kuntien kanssa. Älykäs asiointi ja osallistuminen -hankkeessa suunnitellut toteutukset työstettiin valmiiksi ratkaisuiksi ja ne ovat hankkeen myötä monistettavissa myös muiden kuntien käyttöön, sanoo liiketoimintajohtaja Jari Aromäki.

Avustuksen kohteena kuluvana vuonna on toiminnan, tehtävien tai sisäisten prosessien digitalisointi ja uudistaminen.

– Tuemme kuntien osallistumista myös tänä vuonna käynnistyviin hankkeisiin. Mukanaolo hankkeissa vaatii osallistujilta sitoutumista, mutta yhteistyö tuo merkittäviä hyötyjä. Lisäksi Sarastialla on vahva tahtotila ratkaisujen kehittämiseen, Siivari vakuuttaa.

 

Lue lisää Valtiovarainministeriön vuoden 2022 digikannustinavustuksesta kunnille.

Yhteyshenkilö Sarastiassa: asiakkuuspäällikkö Jarmo Siivari 050 408 4445 tai  jarmo.siivari@sarastia.fi.

Ajankohtaista