Siirry sisältöön

Yhteenveto Sarastian kyselystä ”Tulevaisuuden parhaat työnteon käytänteet”

Joulukuun uutiskirjeessä julkaisimme kyselyn koskien tulevaisuuden parhaita työnteon käytänteitä. Vuosi 2020 ja maailmanlaajuinen pandemia vaikuttivat monien työhön. Joillekin se on ollut taloudellisesti haastavaa, osalle se on taas avannut uusia mahdollisuuksia. Itse työnteko ja työtavat ovat muuttuneet ja kehittyneet nykytilanteen pakottamina nopeammin kuin mitä ilman.

Kysyimme, miten poikkeuksellinen vuosi 2020 vaikutti vastaajan työhön, toiko se mukanaan uusia hyväksi todettuja työnteon tapoja sekä vastaajan omia ideoita ja näkemyksiä parhaista työnteon käytänteistä.

Kaikissa vastauksissa nousi esille yksi ja sama tekijä: etätyöt. Laaja etätöiden käyttöönotto vastaajien organisaatioissa on vaikuttanut tapoihin tehdä työtä ja kommunikoida. Teknologiaan perustuvien työtapojen laaja käyttöönotto on saanut monet organisaatiot pohtimaan työprosessejaan ja sitä, miten niitä voisi sähköistää ja täten nopeuttaa oikeiden tietojärjestelmien avulla. Digitaaliset toimintatavat, kuten sähköinen allekirjoitus, ovat lisääntyneet.

Etätyön koetaan myös säästävän aikaa kun erilaiset työmatkat ja paikoista toisiin siirtymiset ovat poistuneet. Toisaalta tämä on johtanut siihen, että palavereihin saatetaan siirtyä heti toisen päätyttyä ilman pientäkään taukoa, jolloin valmistautuminen saattaa jäädä vähäiseksi. Osa vastaajista kokee kasvokkain käydyt palaverit tehokkaammiksi kuin Teams-palaverit. Lounashetkien pitäminen on vastaajien mukaan välillä myös haastavaa, kun kalenterit täyttyvät palavereista.

Toisaalta etätöiden vapaus antaa myös mahdollisuuden tehdä töitä vaikka omalta mökiltä luonnon keskeltä, jonka koetaan antavan eri tavalla energiaa työpäiviin kaupunkiasunnoissa työskentelyyn verrattuna.

Moni vastaaja toivoo, että etätyöt ovat tulleet organisaatioihin jäädäkseen. Kuitenkin niin, että kasvokkain tapahtuvaa toimintaa (palaverit, koulutukset ja tapahtumat) olisi sopivassa suhteessa. Vapaus päättää, tekeekö töitä toimistolla, etänä vai sekä että vaatii sen, että viestintä ja tiedonkulku toimivat organisaatiossa. Teams-palavereissa suositellaan käytettävän ainakin palaverin alussa kuvayhteyttä, jonka aikana voi vaihtaa muutaman sanan palaverin ulkopuolelta, aivan kuten monissa kasvokkain käytävissä palavereissa. Kalentereihin on myös hyvä tehdä varauksia, jotka mahdollistavat oman keskeytyksettömän työajan.

Voidaan siis sanoa, että poikkeuksellinen vuosi on muuttanut monien työtapoja, pääsääntöisesti tehokkaampaan muotoon. Tämä kaikki on kuitenkin vasta alkua ja tarvetta digitaalisten toimintaprosessien kehittämiseen ja robotiikan käytön laajentamiseen on havaittu monessa organisaatiossa. Sarastialla on paljon tarjottavaa julkisen sektorin digitalisaation tueksi. Sarastia365-kokonaisuuteen on viimeisen vuoden aikana kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa useampi ratkaisu helpottamaan asiakkaiden tarpeita. Lisätietoja löydät osoitteesta https://www.sarastia365.fi. Kerromme myös mielellämme lisää, miten Sarastia365 voi auttaa tuomaan juuri sinun organisaatiosi työnteon digiaikaan.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 5kpl 20€ lahjakortteja S- ja K-ryhmiin. Voittajiin ollaan oltu yhteydessä. Kiitämme kaikkia vastanneita!

Ajankohtaista