Siirry sisältöön

Yhdessä vai erikseen?

Kirjoitin tämän blogitekstin ensimmäisen version maaliskuun alussa. Jälkikäteen arvioituna todellisuus oli silloin toinen kuin nyt, kun virallisesti olemme Suomessa astuneet poikkeusolosuhteisiin valmiuslain voimaantulon myötä.

Blogitekstini aihe on kuitenkin edelleen ajankohtainen. Sen jälkeen, kun aloitin työskentelyni Sarastiassa, olen päässyt todistamaan yhteistyön voimaa lukuisissa asiakaskeskusteluissa ja yhteisissä työskentelyhetkissä asiakkaidemme kanssa ympäri Suomen. Maisemat ja säätila ovat vaihtuneet ja paikallisissa olosuhteissa on eroavaisuuksia, mutta asiakkaiden mielen päällä olevat asiat ovat toistuneet. Tiukka taloustilanne ja kovat säästöpaineet, toiminnan uudistamisen tarve sekä sosiaalityön, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämisen tarve on huutava. Digitalisaatiolta odotetaan paljon, mutta samalla takutaan puutteellisten ja pahimmillaan jopa viime vuosituhannelta olevien järjestelmien kanssa. Nämä haasteet eivät ole viime päivien aikana kadonneet mihinkään. Oikeastaan päinvastoin, siitä huolimatta, että tällä hetkellä huomio kiinnittyy koronan aiheuttaman akuutin tilanteen hoitamiseen sekä siihen, että riittävät palvelut pystytään takaamaan niitä tarvitseville.

Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kokeilleet uutta toimintamallia, jossa tarkastellaan yhdessä valittu talous- tai henkilöstöhallinnon prosessi päästä päähän, sisältäen sekä asiakkaan toiminnot että Sarastian toiminnot. Prosessiselvityksen tuloksena on löydetty konkreettisia kohtia, joita voidaan parantaa ja toimintaa tehostaa toimintatapoja muuttamalla. Näiden uusien toimintatapojen käyttöönotto yhdistettynä prosessien digitalisoimiseen sujuvoittaa konkreettisesti toimintaa arjessa ja vapauttaa työaikaa. Yhteinen prosessitarkastelu on osoittanut myös yhteistyön voiman. Parasta tulosta ei saada aikaiseksi prosessin osia optimoimalla – tällöin helposti käy niin että toinen prosessin osa kärsii toisen kustannuksella – vaan yhteistyöllä. Lisäksi yhteinen tarkastelu lisää ymmärrystä sekä avointa vuoropuhelua ja siten parantaa arjen yhteistyötä myös jatkossa.

Tässä uudessa tilanteessa, jossa nyt olemme, yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Yksin tästä tilanteesta emme selviä, emme yksilöinä emmekä yhteisöinä. Kuten presidentti Niinistökin toteaa, ”Me tarvitsemme toisiamme”. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa tekeminen on Sarastian strategiaan kirjattu peruskivi ja siihen kiteytyy myös In House -yhtiön olemassaolon perusta. Aidossa yhteistyössä molemmat osapuolet sitoutuvat samoihin päämääriin, sopivat yhteisistä tavoitteista ja etenevät niitä kohden. Myös näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa teemme kaikkemme taataksemme palveluidemme toimivuuden ja tukeaksemme teitä omassa tehtävässänne eli heikoimpien suojaamisessa.

Yhdessä tekemisessä on voimaa ja yhteistyöllä tästä tilanteesta selvitään! Voimia meille kaikille tuleviin viikkoihin!

Anne Kanerva
johtaja, Sote- ja maakuntapalvelut | Uudet liiketoiminnat
Sarastia Oy

Ajankohtaista