Verokorttiasiat

Minne toimitan verokorttini?

Verokorttia ei voi tällä hetkellä toimittaa sähköisesti, mutta paperisen verokortin voit lähettää postitse osoitteeseen Sarastia Oy, Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi. Laitathan verokortin yhteyteen tiedot työnantajastasi. Mikäli et voi toimittaa verokorttia postitse kiireellisen aikataulun vuoksi, on työnantajallasi mahdollisuus toimittaa se ammattikäyttäjien Sarastia-asiointiportaalin kautta kohdasta Palkka-asiat.

 

Miksi palkastani on pidätetty 60 % veroa?

Palkasta pidätetään veroa 60 %, mikäli verokorttia ei ole toimitettu palkanlaskentaan kyseisen palkanmaksupäivän viimeiseen aineistopäivään mennessä eikä palkanlaskenta ole saanut verokorttitietoja suoraan Verottajalta sähköisesti. Katso verokortin lähetysohjeet kohdasta ”Minne toimitan verokorttini”.

 

Voinko nostaa veroprosenttiani?

Voit korottaa veroprosenttiasi puhelimitse soittamalla asiakaspalveluun numeroon 020 6399 400. Huomioithan sen, ettei veroprosentin nostaminen nosta tulorajaa. Mikäli haluat nostaa tulorajaasi, sinun tulee hankkia verohallinnolta muutosverokortti ja toimittaa se Sarastian palkanlaskentaan. Voit myös korottaa veroprosenttia yliviivaamalla verokortistasi vanhan veroprosentin ja kirjoittamalla viereen uuden ja toimittamalla tämän verokortin Sarastialle. Verokortit lähetetään postitse osoitteeseen Sarastia Oy, Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi. Laitathan verokortin yhteyteen tiedot työnantajastasi.

 

Siirtyykö muutosverokortin tieto suoraan verohallinnolta Sarastialle? Tuleeko minun toimittaa muutosverokortti Sarastialle? Miten voin toimittaa muutosverokortin Sarastialle?

Muutosverokortin tiedot eivät siirry automaattisesti verohallinnolta Sarastian palkanlaskentaan. Työntekijän tulee toimittaa aina muutosverokortti tai kopio siitä osoitteeseen Sarastia Oy, Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi. Laitathan verokortin yhteyteen tiedot työnantajastasi.

 

Ylittyykö tulorajani tammikuussa?

Tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että verokorttisi ansiokertymä nollautuu tammikuun ensimmäinen päivä ja alkaa kertymään jälleen nollasta.

 

Mikä verokortti on voimassa tammikuussa? Alkuperäinen vain joulukuun muutosverokortti?

Tammikuussa on voimassa automaattisesti viimeisin vuoden 2020 verokorttisi, joko alkuperäinen tai muutosverokortti, joka on toimitettu Sarastian palkanlaskentaan. Voit hankkia vuodelle 2021 uuden muutosverokortin jo tammikuussa verohallinnolta.

 

Siirtyvätkö minun uudet verokorttitietoni suoraa verohallinnolta Sarastialle?

Sarastia noutaa Verohallinnosta ennakonpidätystiedot sähköisesti. Tiedot haetaan 4.1.2021 niiden työntekijöiden osalta, joiden työsuhde/virkasuhde/toimeksiantosuhde on voimassa 1.1.2021.