Uutishuone

Sarastia-Henkilokuva-N3

Yhteisöjen tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

20.8.2019

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö (myös kunta)

  • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
  • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
  • pitää tiedot ajan tasalla.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen (yli 25% osakkeista tai äänivallasta) tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Yhteisöjen on itse tunnistettava tosiasialliset edunsaajansa.

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai yli 25% edellytys ei täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Tosiasiallisten edunsaajien luettelointi ja rekisteröinti kaupparekisteriin

Vuoden 2019 alusta alkaen yhteisön on huolehdittava, että tosiasialliset edunsaajat luetteloidaan. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa ja kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. 

Yhteisöjen on tehtävä ilmoitus tosiallisista edunsaajistaan YTJ-palvelun kautta 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020. Sen jälkeen ilmoitus muutoksista edunsaajalistaan on tehtävä viipymättä. Ilmoittaminen on maksutonta. Ilmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Kuuntele PRH:n podcast edunsaajarekisteristä: 

https://www.prh.fi/stc/media/podcastit/Arvokasta_Tietoa_Podcast_2_MASTER_Edunsaajatiedot.mp3

Lisätietoja:

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html

 

Linkki uutiseen