Siirry sisältöön

KUNTATIETO: Hallituksen esitys kuntien taloustietojen automaattisesta raportoinnista eduskuntaan

Hallitus antoi 24.10. eduskunnalle esityksen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettua lakia sekä eräitä opetus- ja kulttuuritoimen lakeja.

Ajankohtaista