Siirry sisältöön
Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola

Todistetusti tehokas in house -yhtiö

Sarastia Rekry tuottaa keikkatyötä tarkan taloudellisesti

Sarastia Rekry välitti viime vuonna lähes 200 000 keikkaa, joista kertyi yli 2,7 miljoona työtuntia. Sarastia Rekry tarjoaa pääosin sosiaali- ja terveysalan keikkatyöntekijöitä kunnille ja julkisyhteisöille. Lukujen valossa keikkatyön keskittäminen on kustannustehokasta asiakasyhteisöille. 

Sarastia Rekryllä oli viime vuonna 48 työntekijää, jotka hoitivat viime vuonna keikkatilauksia yli 2 300 työyksiköltä. Yhtiö hoitaa kaikki työsuhteiden luomiseen ja niiden ylläpitoon liittyvät asiat, kuten rekrytoinnin, palkanlaskennan ja maksun, työterveyspalvelut ja vakuutukset. Asiakasyhteisöjen itse toteuttamana se sitoisi suuren määrän niiden omaa henkilöstöä. 

Sarastia Rekryn tehokkuuden taustalla on automaatio, esimerkiksi työkeikkojen tarjonta ja sopiminen tapahtuvat sähköisesti. Näin keikkatyöstä kiinnostuneiden ja esimerkiksi sijaisia tarvitsevien esihenkilöiden kohtaaminen on sujuvaa. 

Kaikki keikkatyöhön liittyvä byrokratia tehdään samasta järjestelmästä, työsopimuksista lähtien, se helpottaa työpaikan vastaanottamista. Meillä tuntitekijöiden palkkapäivä on aina seuraavan viikon perjantaina. Tämä työntekijälle tärkeä prosessi on alalla ainutlaatuinen, Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantola kertoo. 

Tehokas toiminta on mahdollistanut hintojen laskun, vaikka palkat ovat samaan aikaan nousseet. Vuodesta 2015 Sarastia Rekryn lähihoitajalle maksama palkka on noussut 9,94 prosenttia, kun samalla myyntihinta asiakkaalle on laskenut 4,75 prosenttia. Tämä on ollut mahdollista Sarastia Rekryn omaa toimintaa kehittämällä. 

Tyytyväisyyttä ja tehokkuutta tuntitaksalla 

Sarastia Rekry tuottaa kaiken keikkatyöhön liittyvän palvelun asiakasyhteisöilleen noin 1,3 euron tuntihinnalla. Sarastia Rekryn asiakashinnoittelu on volyymipohjaista eli suurempien tilaajien yksikköhinta on edullisempi. Hyvinvointialueiden volyymilla laskettuna lähihoitajan hinta on keskimäärin 22,24 euroa toteutuneelta työtunnilta. Tuntihinnan pohjana on lähihoitajan tuntipalkka, joka työnantajan sivukuluineen maksaa Sarastia Rekrylle noin 20,90 euroa. 

Keskittämisen ja tehokkaiden prosessien hyötyä ei syntyisi ilman tyytyväisiä hoitajia, joille toimintamalli mahdollistaa oman elämän vapauden. Sarastia Rekry tarjoaa sairaanhoitajille 15 prosenttia ja lähihoitajille 9 prosenttia Avaintes:n vähimmäispalkkoja parempaa palkkaa. 

Sarastia Rekryn kautta sotealan työkeikkoja tekee yli 10 000 työntekijää, joista 70 % antaa meille työnantajana arvosanan 9 tai 10. Se on paljon, kun sanotaan että suomalaiset eivät juuri kiittele, Jantola naurahtaa. Asiakastutkimuksemme mukaan olemme onnistuneet parantamaan myös tilaajien tyytyväisyyttä. Palvelu koetaan aiempaa selkeämmäksi ja johdonmukaisemmaksi. 

Sarastia Rekry Oy on Sarastian tytäryhtiö. Sarastia on kuntien, kuntayhteisöjen ja hyvinvointialueiden omistama in-house-konserni. Sarastia Oy, Sarastia Rekry Oy ja Suomen Kuntaperintä Oy tuottavat palveluja vain omistajille ja kehittävät palvelujaan kuntien ja hyvinvointialueiden hyväksi. 

Lue lisää Sarastia Rekryn hinnoittelusta ja tilastoista sen verkkosivuilta.

Ajankohtaista