Sarastian toimitusjohtaja Mika Kantola ja talousjohtaja Anette Vaini-Antila

Ensimmäinen tilikausi Sarastiana päättyi 31.12.2019

Tilinpäätössivulla kerromme taloudellisen suoriutumisen ja näkymien muodossa, millainen tämä poikkeuksellinen vuosi oli Sarastia Oy:lle ja sen tytäryhtiöille. Ensimmäisessä osavuosiraportissa (T2/19) tuotiin esille omistaja-asiakkaita, joille haluamme osaltamme mahdollistaa ydintoimintaansa keskittymisen. Nyt vuorossa ovat liiketoimintojen maantieteellinen jakautuminen ja henkilöstönäkökulma. Nämä edustavat myös riskienhallintaa, jonka tärkeys on erityisesti korostunut varautuessamme COVID-19-epidemiaan ja siirtyessämme etätyöhön.

Sarastian volyymit kasvoivat siitä, mitä ne olivat Kunnan Taitoan ja KuntaPron ollessa vielä erillisinä yhtiöinä, mutta tulos kärsi fuusiokustannuksista ja kansallisen tulorekisterin käyttöönotosta. Uskomme kuitenkin, että isomman kokoluokan mahdollistamat panostukset ohjelmistoliiketoimintaan, robotiikkaan sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kehitykseen vievät meitä kohti strategiamme mukaisia tehokkaita palveluita ja ylivertaista asiakaskokemusta, oli kyse kirjanpidosta, palkanlaskennasta, perinnästä tai sijaispalveluista.

Sarastia365 on niin talouden kuin henkilöstöhallinnonkin puolella valmis tuoteperhe, josta kuullaan vuonna 2020. Kirkasta näkemystä!

Mika Kantola, toimitusjohtaja
Anette Vaini-Antila, talousjohtaja

Sivun liiteaineistoihin kuuluu myös selvitys hyvän hallinnon toteutumisesta. Selvityksellä haluamme parantaa läpinäkyvyyttä in house -toimijakentässä.

Konserni

Sarastia-konserni muodostuu emoyhtiö Sarastia Oy:stä ja kolmesta

100%

omistetusta tytäryhtiöstä:
Sarastia Rekry Oy,
Sarastia Kuntaperintä Oy
ja Onvire Oy.

Fuusio

Sarastia syntyi yhdistämällä Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n toiminnot ja resurssit 1.5.2019 lukien. Teknisesti fuusio tapahtui sulauttamalla KuntaPro Taitoaan. Tytäryhtiöiden toiminta jatkui entisellään nimien vaihtumista lukuun ottamatta. Sarastian kotipaikka on Helsinki.

Riihimäki

RHL-Data Oy:n liikkeenluovutus Sarastialle tapahtui 1.11.2019 ja samalla Riihimäen toimipiste aloitti toimintansa. Liikkeenluovutuksessa siirtyi

21

henkilöä Sarastian palvelukseen.

Hämeenlinna

Työasemapalveluiden liiketoimintakauppa toteutui 1.12.2019 liikkeenluovutuksella Kuntien Tiera Oy:lle, jolloin vastaavasti

12

henkilöä siirtyi Tieralle. Hämeenlinnaan jää noin 200 henkilön palvelukeskittymä, jossa työskennellään konsernin kolmessa toimipisteessä.

Lempäälä

Lempäälän toimipiste aloitti toimintansa 1.1.2020. Liikkeenluovutuksessa siirtyi

10

henkilöä Sarastian palvelukseen.

Riskit

Merkittävimpänä toiminnan epävarmuustekijänä edellisten vuosien tapaan ovat vireillä olevat julkisen hallinnon rakenneuudistukset, jotka voivat vaikuttaa Sarastian asiakkuuksien kehittymiseen.

Toimialan automaatioasteen nostamiseen ja mm. koneoppimisen hyödyntämiseen liittyy osaavan työvoiman saatavuusriskejä. Toistaiseksi Sarastia on hallinnut nämä hyvin.

ICT:n osalta kumppani- ja sopimusriskit kasvavat teknologian hyödyntämisasteen noustessa sekä harmonisointi- ja siirtovaatimusten kasvaessa. Sarastia panosti tilikautena lakiasiainosaamiseen.

Konsernin tulos

– 0,2 M€

Konsernin henkilöstömäärä

923

Pitkäaikainen vieras pääoma

0 €

Tutkimus- ja kehittämispanostukset

3 M€

Konsernin liikevaihto

84 M€

Hallitus

Yhtiökokouksessa 7.5.2019 valittiin Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n aiempien päätösten mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Kimmo Mikander (Helsinki), varapuheenjohtajaksi Esa Lunnevuori (Pori) sekä jäseniksi Karoliina Kanerva (Kouvola), Timo Kenakkala (Hämeenlinna), Sirkka Lankila (Rovaniemi), Markku Vehmas (Tuusula), Tommi Vekka (Hämeenlinna) ja Jussi Vira (Turku).

Johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Mika Kantola (Hämeenlinna).

1.5. – 30.9.2019 Sarastian johtoryhmään kuuluivat: Mika Kantola, Sami Puukari (Kirkkonummi), Matti Aho (Hämeenlinna), Jaana Jantola (Vesilahti), Tero Karinti (Lieto), Kati Kälviäinen (Pyhtää), Anniina Laajalehto (Forssa), Christian Sjöstrand (Helsinki), Markku Syvänen (Hämeenlinna), Joni Talvitie (Kangasala), Jarkko Turkki (Mäntyharju) ja Anette Vaini-Antila (Helsinki).

1.10. – 31.12.2019 Sarastian johtoryhmään kuuluivat: Mika Kantola, Tero Karinti, Kati Kälviäinen, Joni Talvitie, Jarkko Turkki ja Anette Vaini-Antila.

Osakkeet

12 301 kpl

Uusia osakkeita vuonna 2019

Sarastia Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana toimi Taneli Mustonen BDO Oy:stä.

Yhtiökokous on 7.5.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 750 000 kappaletta osakkeita. Osakevaltuutus on voimassa toistaiseksi.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät ja muut oikeushenkilöt, jotka ovat Suomessa voimassa olevan, julkisia hankintoja koskevan hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ja jotka yhtiön hallitus erikseen hyväksyy.

264 osakasta

31.12.2019

Yhtiökokouksen 7.5.2019 päätöksen mukaan yhtiön osakkeen merkintähinta on 3,00 euroa per osake. Uusien merkittävien osakkeiden lukumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1 500 kpl.

Vuoden 2019 aikana merkittiin yhteensä 12 301 kpl uusia osakkeita hallituksen suunnattujen osakeantipäätösten mukaisesti.

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeita voivat hankkia ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 3 366 854 kpl. Yhtiön osakkaita 31.12.2019 oli 264 kappaletta.

Tekijät kertovat: Sarastian ensimmäinen tilinpäätös

Talouspalveluita tarjoavalle Sarastialle tilinpäätös kuuluu olennaisena osana palvelutarjontaan. Yhtiön ensimmäisessä omassa tilinpäätöksessä korostui hyvin onnistunut tiimityö.

Sarastialla on toimipisteitä 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Vaikka valtaosa tilinpäätöksen tekemiseen osallistuneista henkilöistä työskentelee Hämeenlinnan toimistolla, osallistui työvaiheisiin henkilöstöä usealta eri toimipisteeltä. Fyysinen etäisyys ei ollut ongelma, vaan yhteyttä pidettiin – jo ennen Koronaakin – Teamsin välityksellä. Itseohjautuvaa työkulttuuria tukevia menetelmiä kehitettiin yhdessä, toisilta oppien.

Fuusion vaikutukset tilinpäätöksen tekemiseen koskivat lähinnä tase-erien jaksotuksia sekä isommassa mittakaavassa sen arvioimista, miten fuusio vaikutti mihinkin lukuun.

”Tärkeimmiksi onnistumisiksi nousee aikataulussa pysyminen ja tekijäporukan yhteistyö”, kertoo kirjanpitäjä Elina Tuomala.

”Vuoropuhelu koko Sarastian sisällä toimi hienosti. Tilinpäätöstä varten tehtiin työtä eri rooleissa joustavasti ja nopeasti reagoiden. Samalla tulivat tutuksi fuusion myötä saadut uudet kollegat”, kiittelee laskentapäällikkö Petteri Wiirilinna.

”Prosessin aikana pilotoitiin sisäisesti Sarastialla kehitettyä vyörytystoiminnallisuutta, josta saatiin arvokasta käyttökokemusta tulevia asiakkaiden käyttöönottoja varten”, kertoo talousasiantuntija Jouni Kapanen.

Reskontranhoitaja Seija Sainio, talousasiantuntija Jouni Kapanen, kirjanpitäjä Elina Tuomala, reskontranhoitaja Miila Valtonen, laskutusasiantuntija Taru Peltoperä.

Kuvasta puuttuvat pääkirjanpitäjä Anne Rutanen ja kirjanpitäjä Sanni Leinonen.

Controller Anne Saarinen, controller Piia Ansas, laskentapäällikkö Petteri Wiirilinna, controller Jarmo Koskinen, kehityspäällikkö Sami Rantanen.

Lataa raportteja

Raportit ovat PDF-tiedostoina