Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin Kunnan Taitoa Oy:n sivustolla

Tiedolla johtaminen: ”Kunnissa tarvitaan tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta”

Konneveden kunnanjohtaja Juha Jokitalo uskoo, että tiedolla johtamisella voidaan kasvattaa kunnan vetovoimaa ja lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Oleellista on kääntää katse suoritteiden määristä niiden vaikuttavuuteen.

Kun päätöksistä keskustellaan kunnissa, oleellista on, että aiheesta on oikeaa tietoa, sillä se ohjaa keskustelua oikeaa suuntaan. Jokitalo uskoo, että se kunta tai kaupunki, joka kykenee hyödyntämään tietoa, pääsee vaikuttavampiin tuloksiin palveluissaan ja on vetovoimaisempi vaihtoehto potentiaalisten asukkaiden silmissä.

Kun kunnassa esimerkiksi tullaan tietoisiksi siitä, kauanko kotihoidon henkilöstö on kontaktissa asiakkaan kanssa ja nähdään, että toisessa kunnassa kontaktiaika on pidempi, on mahdollista pohtia, mitä pitäisi tehdä. Saataisiinko kontaktiaikaa omassakin kunnassa pidemmäksi? Voidaan tehdä muutoksia ja mitata vaikuttavuutta, ei toimenpiteiden määrää.

– Tämä näkyy palvelujen parempana laatuna, mikä taas kohentaa kuntakuvaa ja imagoa. Ne merkkaavat paljon ihmisille asuinpaikkaa valittaessa. Tiedolla johtamisella voidaan tuottaa tietoa kuntalaisille ja potentiaalisille kuntalaisille päätöksenteon tueksi.

Tieto saa kunnat panostamaan ennakoivaan työhön

Jokitalon mukaan tiedolla johtamista tarvitaan kipeästi myös maakuntauudistuksen tuomissa uusissa rooleissa. Kun maakunta siirtyy huolehtimaan esimerkiksi kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista, kunnille jää ennakoiva työ.

– Se tarkoittaa, että kunnissa ajattelun täytyy nyt muuttua. Aiemmin, kun kunnat ovat säästäneet, ne ovat usein leikanneet juuri ennakoivasta työstä. Jotta usko tiukassa kuntataloudessa ennakoivan työhön ja sen vaikuttavuuteen säilyy, tarvitaan todellista tietoon pohjautuvaa näyttöä. Kun tieto kiirii, että vaikka meillä Konnevedellä on erityisen vireitä vanhuksia ja syy on tämä, voidaan muissakin kunnissa ryhtyä toimiin.

Oleellista Jokitalon mukaan on löytää tietomassasta oikeat mitattavat asiat ja seurattavat indikaattorit.

– Minä olisin erityisen kiinnostunut seuraamaan, miten meidän kuntalaisten elinvoima kehittyy eli miten hyvin he voivat. Se olisi arvokasta tietoa mille tahansa kunnalle tai kaupungille.

 

Ajankohtaista