Siirry sisältöön

Läpinäkyvyys - osa III: Teot ratkaisevat

 

Läpinäkyvyyttä tarkasteleva blogisarja suuntaa katseensa tällä kertaa eettisiin periaatteisiin, kun aiemmin pohdinnassa ovat olleet kunnallisten yhtiöiden toimintatavat ja läpinäkyvyyden vaade (blogi: Läpinäkyvyys on hyvästä) ja läpinäkyvyys hyvänä välineenä kestävämpien valintojen tekemisessä (blogi: Läpinäkyvyys on must). Kirjoittaja siis peilaa mennyttä ja pohtii tulevaisuutta, mutta ennen kaikkea miettii tätä hetkeä.

Moni asia on muuttunut sitten ”vanhojen” aikojen ja se, mikä joskus oli ok – vaikkapa seksistiset kommentit – ei todellakaan enää ole ja on vaikea ymmärtää, miksi se joskus on ollut näin. Mutta kaikki ei tietenkään ole mennyt vain parempaan suuntaan. On cancel-kulttuuria ja uuspuritaanista suvaitsemattomuutta sekä valtava määrä trollaamista, salaliittoteorioita, epätiedon levittämistä ja ehkä pahimpana – näennäistä tekemistä, mitä kai joskus on tekopyhyydeksi sanottu. Kehityksen lähtökohtana olevaa kyseenalaistamista on vaikea tehdä, kun ensin pitää pitkästi perustella, miksi tarkoituksena EI ole olla loukkaava, hankala tai muuten ”huuhaa” ja että on oikeasti tosissaan. Ja hei, mitä siis juuri tein!

 

Oikein tekeminen nojaa Eettisiin periaatteisiin, mutta tärkeintä on silti tekeminen

Sarastia päätti sitoutua historiansa ensimmäisiin Eettisiin periaatteisiin ja meillä on nyt mahdollisuus harpata eteenpäinHallitus hyväksyi periaatteet  ja palveluntoimittajat sitoutuvat niihin. Jokainen työntekijä käy läpi testin, joka on pakko läpäistä, ja kaikki saavat siitä diplomin. Tätä kirjoittaessa testin läpäisy on lähellä sataa prosenttia. Blogin saattelemana Periaatteet ovat kaikkien sidosryhmien nähtävillä. Mutta työ on vasta alussa. Ja se on hidasta. Kyse on kulttuurin muuttamisesta. Siitä, että ei vain sanota, että luonnollisesti noudatamme kaikessa lakiatotta kai me kohtelemme ihmisiä tasavertaisesti, meillä ei ole riippumattomuutta vaarantavia sidonnaisuuksia ja suhmurointia tai että ”tietenkään me emme vääristä kilpailua”.

Jokainen, joka on katsonut yhden kunnan ja sen elinkeinoelämän tapahtumista kertovaa Sipoon Herttua -komediasarjaa, on todistanut huumorin saattelemana, että hyviksetkin sortuvat typeryyksiin, pahiksillakin on oikeudentuntoiset hetkensä ja piiri pieni pyörii. Aidon muutoksen parempaan voi saada aikaan vain sillä, että lopettaa vanhan ja aloittaa uuden, muuten vain hienosäädämme.

Tärkeintä onkin ensin ymmärtää ja hyväksyäsen jälkeen aikaansaada muutos ja sitten pitää kurssiMikä merkitys työlläni on, mitä teen nyt hyvin ja missä meidän pitää parantaa, jotta missiomme – palvelut asiakkaillemme järkevällä hinta-laatusuhteella yli ajan – toteutuu ja luomme osaltamme turvaa ja luottamusta.

 

Eettisyys tärkein osa vastuullista toimintaa

Helposti tulisi kirjoitettua, että Sarastian seuraava askel tulee olemaan tässä kontekstissa uusi vastuullisuusohjelma ja siitä seuraava kestävyysraportointi. Mutta tämän blogin hengessä sanon, että se on ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, parhaan osaajan rekrytointi, tasan jaetut mielekkäät työt ja samasta työstä sama palkka, olit kuka tahansa henkilö, nuori tai vanha. CSRD-pohjainen (Corporate Sustainability Reporting Directive) vastuullisuusohjelma tulee toki olemaan tiettävästi ensimmäinen laatuaan suomalaisessa kuntakentässä. Tai jos tiedät jonkun hyvän, vinkkaa! Silloin parannamme taas lisää.

 

Kirkasta näkemystä!

 

Anette Vaini-Antila
talousjohtaja
Sarastia Oy

TIVI: Tekoäly tulee kuntiinkin – ”päätös päivähoitopaikasta tulevaisuudessa jo vuorokauden kuluttua”

16.12.2019

HELSINGIN SANOMAT: Yhtiöitetään opetus, yhtiöitetään kaikki – Näin sanoo kunnanisä, joka uskoo sen olevan ratkaisu kuntien rahapulaan

16.12.2019

PALAUTEPYYNTÖ: JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia -päivitys

25.11.2019

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) pyytää palautetta päivitetystä suosituksesta JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia (päivitetty versio).

Kommentointiaikaa on 10.12.2019 asti.

Linkki uutiseen

KESKUSTELUTILAISUUS: ”Kunta maksun saajana” 20.11.2019

15.11.2019

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen ”Kunta maksun saajana” keskiviikkona 20.11.2019 Kuntatalolle. Myös etäosallistuminen on mahdollista. Kunnille etenkin maksun saajana syntyy velvoitteita paitsi maksamisen teknisen kehityksen myötä, myös mm. verkkolaskudirektiivistä, rahanpesulaista sekä PSD2-direktiivistä. Tilaisuudessa tehdään katsaus muuttuviin maksamisen tapoihin, maksamiseen liittyviin velvoitteisiin sekä muihin avoimiin kysymyksiin kunnan ollessa maksun saajana.

Taustalla on myös tavoite taloushallinnon automatisoinnista. Puheenvuoroissa kuullaan kuntakokemuksia sekä viranomais- ja palveluntarjoajanäkökulmia. Tilaisuuden tavoitteena on kerätä kokemuksia kunnista sekä herättää keskustelua, jotta voimme jatkossa vastata teemaan liittyviin haasteisiin paremmin ja yhteistyössä.

Linkki uutiseen

KUNTATIETO: Taloustietolaki aiheuttaa kunnille kustannuksia

6.11.2019

Kuntien talousraportointi tulee muuttumaan rajusti, kun eduskunta hyväksyy niin sanotun taloustietolakipaketin. Lakipaketti muuttaa mm. kuntalakia ja velvoittaa kunnat raportoimaan lähes reaaliaikaista taloustietoa Valtiokonttorille. Muutoksen yhteydessä talousraportointia, kirjanpitoa ja kustannuslaskentaa ohjeistavat JHS-suositukset tulevat velvoittaviksi.

Linkki uutiseen

KUNTATIETO: Hallituksen esitys kuntien taloustietojen automaattisesta raportoinnista eduskuntaan

25.10.2019

Hallitus antoi 24.10. eduskunnalle esityksen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettua lakia sekä eräitä opetus- ja kulttuuritoimen lakeja.

Linkki uutiseen

KATRE: Luontaisetujen ilmoittaminen tulorekisteriin

17.10.2019

Verottaja on tarkentanut ohjeitaan luontaiseduista tulorekisterin myötä.  Luontaisedut pitää pidättää palkansaajalta normaalin palkanmaksun yhteydessä. Jos palvelussuhde on päättynyt eikä palkkaa enää makseta, pelkkää luontaisetua ei voida käsitellä palkanlaskentajärjestelmän kautta eikä luontoisetua voida ilmoittaa tulorekisteriin.

Poissaolot vaikuttavat pidätettyjen luontaisetujen käsittelyyn. Jos poissaolo viedään muuhun kuin kyseisen kuukauden maksupäivään aiheuttaa tämä korjauksen jo maksettuun luontaisetuun. Poissaolo tekee hyvityksen luontaisetuun ja tästä syntyy negatiivinen ansio, jota ei voida ilmoittaa tulorekisteriin. Tämän johdosta poissaolojen ilmoittaminen palkanlaskentaan vaatii asiakkaalta erityistä tarkkuutta tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden vuoksi.

Lisätiedot: asiakkaan yhteyshenkilö Sarastiassa

PRH: Yhteisöjen tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

20.8.2019

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö (myös kunta)

  • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
  • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
  • pitää tiedot ajan tasalla.

Kuka on edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen (yli 25% osakkeista tai äänivallasta) tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Yhteisöjen on itse tunnistettava tosiasialliset edunsaajansa.

Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai yli 25% edellytys ei täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Tosiasiallisten edunsaajien luettelointi ja rekisteröinti kaupparekisteriin

Vuoden 2019 alusta alkaen yhteisön on huolehdittava, että tosiasialliset edunsaajat luetteloidaan. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa ja kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. 

Yhteisöjen on tehtävä ilmoitus tosiallisista edunsaajistaan YTJ-palvelun kautta 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020. Sen jälkeen ilmoitus muutoksista edunsaajalistaan on tehtävä viipymättä. Ilmoittaminen on maksutonta. Ilmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Kuuntele PRH:n podcast edunsaajarekisteristä: 

https://www.prh.fi/stc/media/podcastit/Arvokasta_Tietoa_Podcast_2_MASTER_Edunsaajatiedot.mp3

Lisätietoja:

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html

 

Linkki uutiseen

KUNTATIETO: Taloustietolakipaketti lausunnoille

20.8.2019

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Linkki uutiseen