Titanian yleistyöajan koulutus Sarastian asiakkaille 22.4.2021

22.04.2021 08:30

Yleistyöajan täydennyskoulutuksissa syvennetään osallistujien osaamista Titanian käytössä kertaamalla peruskäytön kulmakivet, ja paneudutaan tarkemmin KVTES:n erilaisiin yleistyöajan työvuorosuunnittelun tilanteisiin. Lisäksi käydään läpi Titanian parhaita käytäntöjä, esimerkiksi miehitystietojen hyödyntämistä suunnittelussa, osaamisen/pätevyyden ja tehtävä/sijoitus -toimintojen hyödyntämistä suunnittelussa, ja muita asioita, jotka on hyvä tietää Titanian tehokkaasta käytöstä.