Titanian täsmäkoulutus (miehitystiedot & kiertävät listat) Sarastian asiakkaille 25.5.2021

25.05.2021 09:00

Miehitystiedot & kiertävät listat -täsmäkoulutuksessa käydään läpi Titanian tarjoamia miehitysnäkymiä eri näkökulmista, jotta voit varmistaa, että työvuorolistalla on oikea määrä oikeita henkilöitä töissä, ja oikeaan aikaan. Lisäksi käydään läpi, miten luodaan yksikön/työntekijän tarpeen mukaisia kiertäviä listoja, joiden avulla voit helpottaa työvuorosuunnittelua.