Titanian jaksotyön täydennyskoulutus Sarastian asiakkaille 20.4.2021

20.04.2021 08:30

Jaksotyön täydennyskoulutuksissa syvennetään osallistujien osaamista Titanian käytössä kertaamalla peruskäytön kulmakivet, ja paneutumalla tarkemmin KVTES:n erilaisiin jaksotyöajan työvuorosuunnittelun tilanteisiin. Lisäksi käydään läpi Titanian parhaita käytäntöjä, esimerkiksi miehitys-tietojen hyödyntämistä suunnittelussa, osaamisen/pätevyyden ja tehtävä/sijoitus -toimintojen hyödyntämistä suunnittelussa, ja muita asioita, jotka on hyvä tietää Titanian tehokkaasta käytöstä.