Offentliga upphandlingstjänster

Med hjälp av en bra anbudsinfordran får man ett bra kontrakt, men den är inte nödvändigtvis så lätt att skriva. Vi hjälper till att göra upphandlingsprocessen så lätt och lyckad som möjligt.

Sarastia-Henkilokuva-M2

Siffror som vi är stolta över

30%

av upphandlingskostnaderna kan inbesparas med hjälp av vår tjänst

100 milj.

anskaffningsvolymen

150

gemensamma upphandlingskontrakt

>100

upphandlingskunder

En erfaren partner försäkrar lyckade upphandlingar

Upphandlingen lyckas då den sköts med erfarenhet. Vi känner upphandlingslagstiftningen lika väl som vi känner våra egna fickor, så vi kan fokusera på det mest väsentliga utgående från vår kunds upphandlingsbehov.

Då kontraktet är bra, är också inköpspriserna förmånligare – våra kunder får det de beställer och betalar inte i onödan.

Kontakta oss!

Kontakuppgifter

Vår tjänster

Asset 3
hankintapalvelut