Uträtta ärenden – Sarastia365

Invånarerfarenhet är en faktor som ger livskraft. Vi underlättar både för kommuninvånarna att utföra sina ärenden och för kommunens anställda att utföra sina jobb genom att föra all interaktion till ett och samma ställe!

Sarastia365 webbplats

Sarastia-Henkilokuva-M3

Digitalisering medför betydande inbesparningar

80% - 80%

av kontrolleringsprocessen på de inköpsfakturor som rör sig inom kommunen kan automatiseras

41 M€

Inbesparningspotentialen inom den kommunala sektorn som kan uppnås med automatisk kontering är t.o.m. 41 miljoner euro.

>30%

Genom att automatisera lönegranskningen uppnås arbetstidsinbesparningar på ca. 30–40 %

94%

Av allt regelbaserat arbete går att automatisera (Oxford University 2013)

Hur kan vi stå till tjänst?

• invånarinteraktion
• delaktighet
• livskraften
• ledning av verksamheten

Kontakta oss!

Kontakuppgifter

Vår tjänster

Asset 3
hankintapalvelut