Kunskapsledning

Sarastia-Henkilokuva-N8

Siffror som vi är stolta över

15

sakkunniga inom kunskapsledning

>4000

användare av kunskapsledningstjänster

>25

kundföretag inom kunskapsledning

Informationsbaserat beslutsfattande

Framtidens kommuner leds med hjälp av förutseende information. Vi utnyttjar den enorma informationsmängden från offentliga sektorn och hjälper kommunerna att förbereda sig inför framtiden.

Med hjälp av den nyaste teknologin och den bästa praxisen på det kommunala fältet går det lätt att mäta organisationens verksamhet och utvärdera effektiviteten. Vi ger våra kunder de tekniska verktygen, och hjälper dem att analysera data och utnyttja den som stöd för beslutsfattandet.

En nöjd kommuninvånare får rätt service vid rätt tid. Då förändringarna i kommuninvånarnas behov och kommunens resurser upptäcks i tid, går det att utföra de rätta justeringarna på ett smidigt sätt.

Kontakta oss!

Kontakuppgifter

Vår tjänster

Asset 3
hankintapalvelut