GDPR-tjänst

Sarastia GDPR är en användarvänlig tjänst, som hjälper kommuner och landskap att försäkra sig om att deras verksamhet motsvarar EU:s dataskyddsförordning. Vi har byggt upp GDPR-tjänsten till att motsvara de unika behov som kommuner och kommunala organisationer har.

Kontakta oss!

Kontakuppgifter

Vår tjänster

Asset 3
hankintapalvelut