Kommunens inkassotjänster

En snabb skuldindrivning är i både kommunens och kundens intresse. Vi driver in fordringarna snabbt och smidigt – med hänsyn till gäldenären!

Sarastia-Henkilo-N6

Siffror som vi är stolta över

280 000

inkassouppdrag

100

kundavtal

20

sakkunniga

Inhemskt kunnande i inkasso och betalningsövervakning

Sarastia Kuntaperintä Oy föddes ur ett behov när våra kunder saknade en inhemsk, kommunalägd aktör som kunde erbjuda betalningsövervakning och inkasso.

Vi beaktar varje gäldenärs unika livssituation med ett förutseende och vägledande betjäningsätt. Ett mänskligt bemötande förebygger betalningssvårigheter och leder till nöjdare kunder.

Vi debiterar inte för ett misslyckat inkassouppdrag.

Hur kan vi stå till tjänst?

• tjänster för betalningsövervakning
• inkassotjänster

Kontakta oss!

Kontakuppgifter

Vår tjänster

Asset 3
hankintapalvelut