Kommunens HR-förvaltning

Vi befriar förmännen och personalförvaltningen från att sköta rutinärenden till att leda personalen och utveckla verksamheten!

Siffror som vi är stolta över

1,8 milj.

lönebesked

>300

personalsakkunniga

Vi sköter HR- och löneförvaltningstjänster med gedigen erfarenhet

Vi sköter våra kunders rutiner inom HR; lönerna utbetalas i tid och de tillhörande myndighetsmeddelandena och arbetsgivaravgifterna sköts med det samma.
Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra kunder. Eftersom vi är ett landsomfattande bolag så kan alla våra kunder runt om i Finland dra nytta av utvecklingsarbetet.

Hur kan vi stå till tjänst?

• utkontraktering av löneförvaltningen
• reseadministrering
• HR-system
• skolning
• HR-rapportering
• system och tilläggstjänster till stöd för HR-tjänster

Vi erbjuder även dessa mervärdestjänster inom HR

• HR-kundtjänst
• Arbetstidsförvaltning (Titania)
• Arbetarskydd (Wpro)
• Administratörstjänst
• Personalförmåner (Eazybreak)
• Arbetskraftsförvaltning (Numeron)
• Välbefinnande i arbetet (Aino)

Kontakta oss!

Kontakuppgifter

Vår tjänster

Asset 3
hankintapalvelut