Kommunens ekonomiförvaltning

Föråldrade system, förhöjda rapporteringskrav och minskade resurser orsakar tryck på ekonomiförvaltningen. Vi effektiverar era ekonomiprocesser och för dem till digitiden!

Siffror som vi är stolta över

2,1 milj.

inköpsfakturor

41, milj.

försäljningsfakturor

150/50

bokslut/koncernbokslut

>300

ekonomisakkunniga

Lätt och säker ekonomiförvaltning

Vi gör ekonomiförvaltningen smidig för såväl små samfund som stora kommunkoncerner. Vi erbjuder våra kunder moderna system lämpliga för kommunernas ekonomihantering. Vi garanterar att en tillräcklig mängd sakkunnig personal alltid finns till hands.

Istället för att endast erbjuda våra kunder ett bokföringssystem eller en -tjänst hjälper vi kunderna att utveckla sin verksamhet som en helhet. Då elimineras överlappande arbetsskeden och mängden misstag minskar.

Hur kan vi stå till tjänst?

• utkontraktering av ekonomiförvaltning
• bokföring
• betalningstrafik
• behandling av inköpsfakturor
• försäljningsfakturering
• koncernledning
• ekonomiplanering
• rapportering
• bokslut och koncernbokslut

Kontakta oss!

Kontakuppgifter

Vår tjänster

Asset 3
hankintapalvelut