Sarastia – En klar vision

Sarastia föddes då man i kommunerna saknade bredare axlar för att stöda utvecklingen och digitaliseringen, och för att överkomma utmaningar förknippade med dessa.  Två vana aktörer på det kommunala fältet, KuntaPro och Taitoa, svarade på detta behov och förenade sina krafter i maj 2019.

Sarastia

100 M€

Omsättning

900

Anställda

Över 600

Löne- och ekonomikonsulter

250

Ägare

Samarbete över kommun- och landskapsgränser

Vi arbetar för våra kunder på ett område som omfattar 18 landskap och med hjälp av nästan 900 specialister. Världen, och därmed också Finland, står inför stora förändringar och därför bör vi samarbeta mera och sträcka oss över kommun- och landskapsgränserna.

Landsomfattande lokal

Vi hjälper kommuner och kommuninvånare att må bra. Vi utvecklar våra tjänster tillsammans med våra kunder och våra enskilda kunder drar nytta av det utvecklingsarbete som sker runt om i Finland.

Målet med Sarastias verksamhet är inte att gynna ansiktslösa aktieägare, utan vi är ett företag som ägs av oss alla – kommunala aktörer och kommuninvånare.

Sarastia-koncernen består av Sarastia Oy, samt dotterbolagen Sarastia Kuntaperintä, Sarastia Rekry och Onvire, som erbjuder vikarie- och rekryteringstjänster åt dem som inte är våra ägare.

Sarastias identitet

Vi förnyar Finlands strukturer.
Som tankeledare ser vi längre.
Vi arbetar för den finländska välfärden.
Vi utnyttjar digitaliseringen på ett innovativt sätt.
Vi har en företagskultur som förstärker livskraften.