Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

Sisäilmateknisten tutkimusten puitejärjestelyn kilpailutus on saatu päätökseen

KuntaPro on saanut päätökseen kosteusteknisiä ja sisäilmaston kuntotutkimuspalveluita sekä niihin liittyviä korjaussuunnitelmia koskevan kilpailutuksen. Sopimukset tulevat voimaan 1.10.2017 ja sopimuskausi on voimassa 2 vuotta + 2 vuotta optio. Puitejärjestelyyn on valittu viisi toimittajaa, jotka on ilmoitettu sattumanvaraisessa järjestyksessä alla:

  • Inspecta Oy
  • Oy Insinööri Studio
  • Suomen Sisäilmakeskus Oy
  • Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
  • FCG suunnittelu ja tekniikka

Puitejärjestely pitää sisällään erilaisten kosteusteknisten tutkimusten laatimisen eri asiantuntijoiden toimesta. Kilpailutuksessa on kiinnitetty huomiota asiantuntijoiden kokemukseen ja koulutukseen, tutkimustulosten raportointiin sekä palveluntuottajien laadunhallintatoimenpiteisiin.

Palveluntuottajien tulee noudattaa työssään alalla yleisesti käytettyjä viimeisimpiä määräyksiä ja ohjeita (RYL, Ratu, RT-LVI, RIL) sekä kaikkia työturvallisuusmääräyksiä ja – asetuksia. Työtehtävissä tulee noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta Asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) sekä Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjetta (mahdolliset sopimuksenaikaiset päivitykset huomioiden).

Palveluntuottajan käyttämän tutkimuslaboratorion tulee olla FINAS akredoitu EN17025 mukaisesti ja tutkimusmenetelmien tulee olla akreditoinnin pätevyysalueella.

Lisätietoa: hankinta@kuntapro.fi

Hakusanat: kosteus, home, kosteusvaurio, korjaussuunnittelu, korjaussuunnitelma, asbesti, kuntotutkimus, sisäilmatutkimus, sisäilmatutkija, korjaussuunnittelija, kuntotutkija

Ajankohtaista