Siirry sisältöön

Sijaisvälityksestä henkilöstöresursointiin

Nyt puhutaan rahasta ja työvoimapulasta! Asiakkaidemme pöydällä on tällä hetkellä kaksi erittäin suurta ja palvelutuotantoon merkittävästi vaikuttavaa haastetta – ja kummatkin ovat akutisoituneet lähes samanaikaisesti.

Työvoimapula on pahentunut parin viime vuoden aikana ja on hoitoalalla tällä hetkellä lähes koko maan laajuinen. Saamme enemmän työtilauksia kuin koskaan ennen. Marraskuun tilausvolyymit olivat 16 % suuremmat kuin edellisen ennätyskuukauden – lokakuun – luvut. Ja joulukuu on jo nyt lyönyt edelliset luvut laudalta.

Kun vakituisiinkaan tehtäviin ei onnistuta rekrytoimaan tekijöitä ainakaan heti, tarvitaan keikkaluonteista henkilöstöä täydentämään henkilöstöresursseja. Keikkalainen ei siis olekaan enää vain sijainen. Vaihtoehto omalle rekrytoinnille voi olla vuokrattu työvoima, oli kyse sitten akuutista tarpeesta tai pidempiaikaisesta henkilöstötarpeesta.

Joustava henkilöstöresurssi on kuitenkin myös muuta kuin hätätilaratkaisu. Palvelutuotannon nopeisiin muutoksiin vastaamisessa ja talouden hallinnassa kannattaa käyttää ulkoistettuja henkilöstöpalveluja laajemminkin. Me esimerkiksi laskutamme vain toteutuneista tunneista ja kannamme henkilöstöriskit. Budjetointi ja toteumien seuranta helpottuu ja käytössä on monipuolinen reaaliaikainen dashboard-raportointi.

Vertailtaessa vuokratun henkilöstön ja oman henkilöstön ratkaisuja tulee huomioida sekä rekrytoinnin aiheuttamat välilliset ja välittömät kustannukset sekä kaikki työnantajavelvoitteet. Henkilöstökulujen laskenta on vertailussa helpoimmasta päästä. Lisäksi tulee arvioida oman henkilöstön työhön kuluva aika, ajan vaihtoehtoinen käyttö ja sen hyödyt, määräaikaisten työsuhteiden käytön erityispiirteet, koulutus, työterveyshuolto, rekrytointimarkkinointi, järjestelmäkulut, palkanlaskennan ja muun hallinnoinnin kulut, henkilöstön saatavuuden vaikuttavuus jne.

Sen lisäksi, että joustavat ulkoistetut henkilöstöratkaisut ovat toimiva ja taloudellinen tapa toimia, vastaa keikkatyön malli vahvasti myös tämänhetkiseen työkulttuurin muutokseen. Korkeimmalla keikkatyöntekijän arvoasteikossa on vapaus valita, missä, milloin ja kuinka paljon työtä tekee. Tämän lisäksi keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta, kehittää itseään ja keskittyä työn tekemisen ytimeen. Keikkatyön tekijöillä on arvostuksen ansaitseva ammattiosaaminen ja uskomaton joustavuus ja perehtymiskyky. Loistavia tekijöitä!

Jaana Jantola
toimitusjohtaja
Sarastia Rekry Oy

Ajankohtaista