Siirry sisältöön
Järvimaisema

Sarastian toiminta on hankintalain mukaista

Elinkeinojärjestöt ovat tehneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöstä henkilöstöhallinnon palveluiden ja järjestelmän hankinnasta Sarastialta. Toimenpidepyynnössä kyseenalaistetaan Sarastian toiminnan lainmukaisuus liittyen hankintayksiköiden määräysvaltaan.

Sarastia vakuuttaa, että toimimme lain ja säädösten mukaisesti. Hankinnat ovat asiakkaidemme päätöksiä. Hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan, mikäli se tekee hankinnan hankintalaissa tarkoitetulta sidosyksiköltään. Yhtenä edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Sarastia Oy:ssä hankintayksiköt käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiön asioihin. Tämä on varmistettu muun muassa siten, että

  • jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua hallituksen nimeämiseen yhtiökokouksessa
  • osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön edun lisäksi myös kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi
  • osakassopimuksen mukaan hallituksen tulee huomioida kaikkien osakkeenomistajien intressit yhtiön strategisessa päätöksenteossa
  • jokaisella osakkaalla on mahdollisuus osallistua yhtiön strategisten päätösten tekemiseen sekä neuvottelukunnan että yhtiökokousten kautta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa strategisiin tavoitteisiin, osakassopimukseen ja muihin tärkeisiin päätöksiin antamalla suosituksia ja valmistelemalla hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Sarastia Oy toimii sidosyksikkönä aina määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Lisätietoa Sarastian eettisistä periaatteista ja hallinnon menettelytavoista löytyy verkkosivuiltamme osiosta Hyvä hallinto.

Ajankohtaista