Siirry sisältöön

Sarastian osallistuvan budjetoinnin ratkaisu tuo kuntalaiset mukaan päätöksentekoon sujuvasti

Osallistuva budjetointi on saamassa yhä tärkeämmän roolin, kun kunnissa mietitään, miten kuntalaisille voidaan tarjota vaikutusmahdollisuuksia. Menetelmän ansiosta kunta pystyy tuottamaan asukkaiden eniten toivomia palveluita. Sarastia auttaa toteuttamaan osallistuvan budjetoinnin helposti ja ketterästi.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, joka lisää keskustelua ja aktivoi kunnan asukkaita. Sen suosio perustuu kahteen muutostrendiin: sekä päätöksenteko että kuntalaisuus ovat muuttuneet. Perinteisesti pieni joukko kuntapäättäjiä on tehnyt päätökset suljettujen ovien takana; nykyään päätöksenteko on avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Lisäksi kuntalaiset ovat alkaneet vaatia elinympäristöltään entistä enemmän. He odottavat vuorovaikutusta kunnan kanssa, jotta heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan kuntalaiskokemukseensa. Kunnan näkökulmasta tämä on hyvä: aktiiviset asukkaat parantavat kunnan elinvoimaa.

Osallistuva budjetointi eli osbu auttaa selvittämään, mitä asukkaat todella kunnalta haluavat, ja tarjoamaan oikeanlaisia palveluita. Kunnan ja kuntalaisten vuoropuhelussa on mahdollisuus keskustella myös valinnoista: kaikkia toiveita ei voida toteuttaa, vaan resurssit on jaettava harkiten.

– Päätöksentekoon voi saada asiantuntemusta myös kuntalaisilta, ei pelkästään poliitikoilta. Muun muassa siksi innovoimme jatkuvasti uusia demokratiatyökaluja. Osallistuva budjetointi on eräs ominaisuus, jonka voi ottaa käyttöön Sarastia365-alustalle, kertoo Sarastian liiketoimintapäällikkö Teemu Tokee.

Sarastia lähellä asiakasta

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen ei ole vain yhtä tapaa. Tavallista on, että kuntalaiset voivat äänestää tietyn rahasumman käytöstä tai suunnitella jonkin hankkeen toteutuksen. Toisinaan mukaan päätöksentekoon valitaan vain tietty ryhmä, kuten nuoret tai yhden asuinalueen asukkaat. Sarastiassa toteutustapoja on kehitetty asiakaslähtöisesti.

– Julkisomisteisena yhtiönä ymmärrämme julkishallintoa ja kuntakenttää, ja kehitämme ratkaisujamme aina asiakkaan kanssa yhteistyössä, Teemu Tokee sanoo.

– Hyvinkään kaupungin kanssa toteutimme pilotin, jossa eri menetelmiä kokeiltiin ketterästi ja hiottiin toimivammiksi. Pilotissa tehtiin hyviä huomioita esimerkiksi siitä, miten prosessia voidaan suoraviivaistaa ja miten kuntalaisilta saadaan enemmän ehdotuksia. Lisäksi loimme älykkään äänestysratkaisun.

Pilotin päätteeksi Hyvinkäällä valittiin viisi osbu-budjetilla toteutettavaa ehdotusta: ulkokuntosali, pelikentän kunnostus, lähipuistojen kunnostusta talkoilla, kuljetuksia kylätapahtumaan ja riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen.

Sarastia jatkaa ratkaisun kehitystä ja tuotteistusta, ja valtiovarainministeriö on myöntänyt työhön digikannustinavustuksen vuodelle 2020. Hankkeen aikana ratkaisusta syntyy monistettava ratkaisu kuntien hyödynnettäväksi.

Taloudellisesti järkevä ratkaisu

Sarastian ratkaisu osallistuvaan budjetointiin on helppo ottaa käyttöön Sarastia365-alustalle eli perusratkaisun päälle. Tämä on taloudellisesti järkevää, sillä ratkaisua ei joka kerta rakenneta alusta, ja jatkokehityksestä hyötyvät kaikki Sarastian asiakkaat.

– Seuraavaksi keskitymme erityisesti prosessin alkupään kehittämiseen: miten ideoita kerätään ja käsitellään sekä miten joukosta valikoidaan ja jalostetaan ne ehdotukset, jotka annetaan kuntalaisille äänestettäväksi, sanoo Sarastian asiakkuuspäällikkö Jarmo Siivari.

Monipuolisen pilvialustan ansiosta Sarastia voi viedä osallistuvan budjetoinnin vielä askelen pidemmälle. Sen lisäksi, että vuoropuhelu kunnan ja asukkaiden välillä on mahdollista, Sarastia voi esimerkiksi toteuttaa kumppanuustyöpöydäksi kutsuttavan työtavan. Se tarkoittaa laajaa yhteistä kehittämistyötä, johon voivat osallistua esimerkiksi kunta, oppilaitokset, seurakunta sekä paikalliset järjestöt ja eri kylien tai alueiden edustajat

– Voimme rakentaa myös pelillisiä osia. Niissä kuntalaiset voivat kokeilla vaikkapa sitä, miten tietynkokokoinen säästö voitaisiin osittaa. Jos budjetoinnin taustalla olevaa valmistelua julkistetaan kuntalaisille, voimme auttaa avaamaan arvokeskustelua, jonka perusteella kunnassa voidaan tehdä säästöpäätöksiä, Siivari selittää.

 

Lue lisää Sarastia365-ratkaisuista

 

Ajankohtaista