275 kunta- ja sote-yhteisön omistamana osakeyhtiönä kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.  

Suurimmat omistajamme

(omistusosuus kokonaisosakemäärästä):

Suurimmat omistajamme, omistusosuus kokonaisosakemäärästä ja osakkeenomistajien lukumäärä 275 ilmoitettu 1.11.2021 perustuvaan tilanteeseen.


Sarastian ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan.

Tavanomaisesta osakeyhtiöstä poiketen Sarastian johtamismallissa on neuvottelukunta, joka valmistelee hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Sarastialla on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta.

Kutsut yhtiökokouksiin lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle ja myös julkaistaan tällä sivulla. 

Sarastia toimittaa kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta pöytäkirjan äänestystuloksineen, ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Aineistot julkaistaan myös tällä sivulla.

Sarastian yhtiöjärjestys.
Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää aina yhtiökokous.