285 kunta- ja sote-yhteisön omistamana osakeyhtiönä kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.  

 

Suurimmat omistajamme

(omistusosuus kokonaisosakemäärästä):

Sarastian suurimmat omistajat: Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Turun kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta ja Kouvolan kaupunki.

Suurimmat omistajamme, omistusosuus kokonaisosakemäärästä ja osakkeenomistajien lukumäärä ilmoitettu 24.5.2023 perustuvaan tilanteeseen.

Kaikki Sarastian osakkeenomistajat on lueteltu tässä PDF-tiedostossa.


Sarastian ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan.

Tavanomaisesta osakeyhtiöstä poiketen Sarastian johtamismallissa on neuvottelukunta, joka valmistelee hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Sarastialla on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta.

Kutsut yhtiökokouksiin lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle ja myös julkaistaan tällä sivulla. Sarastia toimittaa kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta pöytäkirjan äänestystuloksineen, ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Aineistot julkaistaan myös tällä sivulla.

Sarastian yhtiöjärjestys.
Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää aina yhtiökokous.

Yhtiökokous Yhtiökokouskutsu Aineistot Pöytäkirja
Ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2023 Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 2023 Nimitysvaliokunnan ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Brändimuutoksen tilannekatsaus
 
Varsinainen yhtiökokous 23.5.2023 Yhtiökokouskutsu 2023

Tilinpäätös 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Palkitsemispolitiikka 2023
Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukseen
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Osallistuja- ja ääniluettelo

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 19.5.2022

Yhtiökokouskutsu 2022 Tilinpäätös 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Osallistuja- ja ääniluettelo

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 19.5.2021 Yhtiökokouskutsu 2021 Tilinpäätös 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Strategian teemat
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 Yhtiökokouskutsu 2020 TIlinpäätös 2019
Selvitys hyvän hallinnon toteutumisesta
Tilintarkastuskertomus
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Sarastia Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan toteaminen
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Neuvottelukunta Kokouskutsu Aineistot Pöytäkirja
Neuvottelukunnan kokous 29.6.2023 (Sarastia Rekry Oy) Kutsu ja asialista

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Neuvottelukunnan pöytäkirja
Neuvottelukunnan kokous 30.3.2023 Kutsu ja asialista

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Neuvottelukunnan kokous 9.12.2022

Kutsu ja asialista

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Neuvottelukunnan pöytäkirja
Neuvottelukunnan kokous 31.3.2022 Asialista Esitysaineisto
Osallistujaluettelo
Neuvottelukunnan pöytäkirja
Neuvottelukunnan kokous 2.12.2021 Asialista Edellisen neuvottelukunnan pöytäkirja (8.4.2021)
Esitysaineisto
Osallistujaluettelo
Neuvottelukunnan pöytäkirja

Sarastian tytäryhtiöiden yhtiökokousten pöytäkirjat

Yhtiökokous Aineistot Pöytäkirja
Suomen Kuntaperintä Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2023 Tilinpäätös 2022 Yhtiökokouksen pöytäkirja
Onvire Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.5.2023 Tilinpäätös 2022 Yhtiökokouksen pöytäkirja
Suomen Kuntaperintä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 10.3.2023  

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiöjärjestys

Onvire Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.3.2023   Yhtiökokouksen pöytäkirja
Suomen Kuntaperintä Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.5.2022 Tilinpäätös 2021 Yhtiökokouksen pöytäkirja
Sarastia Rekry Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.5.2022 Tilinpäätös 2021 Yhtiökokouksen pöytäkirja
Onvire Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.5.2022 Tilinpäätös 2021 Yhtiökokouksen pöytäkirja