286 kunta- ja sote-yhteisön omistamana osakeyhtiönä kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.  

Suurimmat omistajamme

(omistusosuus kokonaisosakemäärästä):

Sarastian suurimmat osakkeenomistajat: Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Turun kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta ja Kouvolan kaupunki.

Suurimmat omistajamme, omistusosuus kokonaisosakemäärästä ja osakkeenomistajien lukumäärä ilmoitettu 30.8.2022 perustuvaan tilanteeseen.

Kaikki Sarastian osakkeenomistajat on lueteltu tässä PDF-tiedostossa.


Sarastian ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan.

Tavanomaisesta osakeyhtiöstä poiketen Sarastian johtamismallissa on neuvottelukunta, joka valmistelee hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Sarastialla on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta.

Kutsut yhtiökokouksiin lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle ja myös julkaistaan tällä sivulla.

Sarastia toimittaa kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta pöytäkirjan äänestystuloksineen, ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Aineistot julkaistaan myös tällä sivulla.

Sarastian yhtiöjärjestys.
Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää aina yhtiökokous.

YhtiökokousYhtiökokouskutsu Aineistot Pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 19.5.2022Yhtiökokouskutsu 2022 (pdf)Tilinpäätös 2021
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Osallistuja- ja ääniluettelo
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 19.5.2021Yhtiökokouskutsu 2021 (pdf)Tilinpäätös 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Strategian teemat
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 Yhtiökokouskutsu 2020 (pdf)TIlinpäätös 2019
Selvitys hyvän hallinnon toteutumisesta
Tilintarkastuskertomus
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Sarastia Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan toteaminen
Yhtiökokouksen pöytäkirja
NeuvottelukuntaKokouskutsu Aineistot Pöytäkirja
Neuvottelukunnan kokous 9.12.2022Kutsu ja asialista
Neuvottelukunnan kokous 31.3.2022AsialistaEsitysaineisto
Osallistujaluettelo
Neuvottelukunnan pöytäkirja
Neuvottelukunnan kokous 2.12.2021AsialistaEdellisen neuvottelukunnan pöytäkirja (8.4.2021)
Esitysaineisto
Osallistujaluettelo
Neuvottelukunnan pöytäkirja

Sarastian tytäryhtiöiden yhtiökokousten pöytäkirjat

Yhtiökokous Aineistot Pöytäkirja
Suomen Kuntaperintä Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.5.2022Tilinpäätös 2021Yhtiökokouksen pöytäkirja
Sarastia Rekry Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.5.2022Tilinpäätös 2021Yhtiökokouksen pöytäkirja
Onvire Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.5.2022Tilinpäätös 2021Yhtiökokouksen pöytäkirja