Nimitysvaliokunta

Sarastialla on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Osakassopimuksen mukaan nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys:
– Hallituksen jäsenten lukumääräksi
– Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioiksi
– Hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

23.5.2023 alkaen nimitysvaliokunnassa on edustaja seuraavista osakasorganisaatioista:

1. Porin kaupunki
2. Hämeenlinnan kaupunki
3. Turun kaupunki
4. Kymenlaakson hyvinvointialue
5. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
6. Salon kaupunki

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Lauri Kilkku (Porin kaupunki, vt. rahoitusjohtaja).

Ajankohtaista