Hyvä hallinto

Sarastia Oy:n hallinnollisten ohjeiden valmistelutyössä on käytetty Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code), sekä otettu huomioon Arvopaperimarkkinayhdistyksen äskettäin julkaisema ehdotus päivitetyksi hallinnointikoodiksi pörssiyhtiöille.

Hyvässä hallinnoinnissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan edellä mainittua ohjeistusta sen kattavuuden ja ajantasaisuuden vuoksi. Sarastia Oy:ssä on muutamia poikkeuksia hallinointikoodin suosituksiin ja ne kuvataan Selvitys hyvän hallinnon toteutumisesta -dokumentissa (PDF).

Hallinnon päämäärissä ei ole poikkeuksia: tavoitteena on, että tehokas hallinto auttaa Sarastiaa keskittymään sen ydintehtäviin. Tehokas hallinto parantaa tiedonkulkua, mikä osaltaan helpottaa asioiden hoitamista ja lisää sidosryhmien luottamusta. Hyvä hallinnointi vaikuttaa myös Sarastian uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin. Se voi myös lisätä kiinnostusta yrityksen osakeomistukseen, asiakkuuteen ja hallituspaikkoihin.

Ajankohtaista