Sarastian hallitus

Sarastian hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että Sarastialle on määritelty yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot.

Hallituksen tehtävänä on edistää Sarastian ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Sarastia-konsernin hallituksen kokoonpano:

  • Vesa Silaskivi, hallituksen puheenjohtaja, hallitusammattilainen
  • Jussi Oksa, hallituksen varapuheenjohtaja, talousjohtaja (Hämeenlinnan kaupunki)
  • Aki Antman, hallitusammattilainen (CEO, Sulava Oy)
  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue)
  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja (Porin kaupunki)
  • Valtteri Mikkola, talousjohtaja (Turun kaupunki)
  • Laura Paloposki, hallitusammattilainen (partner, co-founder, White Hat Oy)

Ajankohtaista