Siirry sisältöön

Sarastia pitää kurssin myrskyn keskellä – konsernin H1 on paketissa

Lomat on pidetty ja ensimmäisen vuosipuoliskon taloustiedot ovat jo tovin olleet kirjoissa ja kansissa. Tuntuisi kuitenkin typerältä siirtyä vain luettelemaan euroja, kun Sarastia on historiansa pahimmassa mediapyörityksessä. Lyhyesti kerrattuna Helsingin kaupungin vanha palkanlaskentajärjestelmä (Hijat/CGI) oli tullut tiensä päähän, siksi kaupunki otti meidän Sarastia365 HR -palkanlaskentajärjestelmämme käyttöön. Helsingillä on ollut suuria haasteita järjestelmän käyttöönotossa ja kun kyse on niinkin tärkeästä asiasta kuin työntekijän työstään ansaitsema palkka, julkisuus on ollut ymmärrettävästi suurta.

Myös Sarastian toive ja pyrkimys on, että asiat saadaan mahdollisimman pian kuntoon. Tilanne kuormittaa luonnollisesti Helsingin kaupungin henkilöstöä ja se on alkanut vaikuttaa myös lähes tuhannesta asiantuntijasta muodostuvan oman henkilöstömme fokukseen ja jaksamiseen. Tilanteen vaikutukset Sarastiaan ovat kasvaneet niiden taloudellista mittakaavaa suuremmiksi. Helsingin osuus Sarastian tämän vuoden arvioiduista kokonaisvolyymeista on alle 1 %. Julkisuudessa yksi Sarastian toimittama ohjelmisto ja organisaatio on saanut yhtäläisyysmerkit, mutta totuus on monimuotoisempi.

1–6/2022 sujui konsernitasoisesti paikoin jopa odotukset ylittäen. Suurin tytäryhtiömme, sijaispalvelua hyvinvointitoimijoille tuottava Sarastia Rekry Oy kesti hoivamarkkinan paineet (mm. työvoimapula) ja vahvisti asemaansa haluttuna työpaikkana. Rekryn liikevaihto oli 41,5 M€ ja sen nettotulos maltilliset 5 % positiivinen. Rekryn kilpailukeinot liittyvät työntekijän valinnanvapauteen ja mm. konseptiin Palkka Joka Perjantai. On kuitenkin ennustettava, että toimintaympäristön paineet vaikuttavat tulevaisuudessa myös Rekryyn ja sen liikevaihdon viime vuosien kasvuvauhti (>30 % vuositasolla) vaihtuu tasaisempaan menoon.

Osin myös sijaismarkkinassa toimiva outhouse-yhtiö Onvire Oy paransi myös juoksuaan ja siitä voidaan puhua jopa käänneyhtiönä (liikevaihto 5,9 M€ ja nettotulos 0,4 M€). Pienen mutta pippurisen Suomen Kuntaperintä Oy:n eteneminen jatkui uusien isojen julkishallintoasiakkaiden mukaan tulon myötä ja sen lukemat kirjataan 1,8 M€ ja 0,3 M€. Perinnästä on todettava samassa yhteydessä myös sen reilun viisivuotisen historian kovin NPS-lukema 82 yhteisöasiakkailta ja velallisasiakkaiden huikea asiakastyytyväisyys 4,6 (maksimi 5) heijastellen perintäyhtiömme kilpailukykyä sen hinnoittelun ollessa hyvin atraktiivista.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelua sekä S365 -ratkaisuja tuottava emoyhtiö Sarastia Oy:n ensimmäiset kuusi kuukautta olivat muista yhtiöistä poiketen kahtiajakoiset (LV 34 M€ ja nettotulos -0,8 M€). Toisaalta Sote-uudistukseen valmistautuminen ja käyttöönottoprojektit vaikuttivat liiketoiminnan kehittymiseen myönteisesti, mutta esimerkiksi työmarkkinan runsas eläminen ja suuri vaihtuvuus hidastivat tahtia. Niinkään ohjelmistoliiketoiminnan heikko taloudellinen kehitys vaati toimia, vaikka kiinnostus tuoteratkaisuihimme on ollut yllättävänkin suurta. Tämä indikoi mielestäni sitä, että HVA- ja kuntamarkkinaan lokalisoituja, toimivia ratkaisuja markkinoilla ei liiemmälti ole. Se miksi tarjontaa on niin vähän, toki korreloi niiden haasteiden kanssa, joita itse olemme tällä taipaleella kokeneet.

 

Näiltä pohjilta uudeksi puolen vuoden konserniliikevaihtolukemaksi kirjataan 83 M€. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, miksi Sarastia on olemassa. Sen avulla hyvinvointialueet ja kunnat saavat järkevällä hinta-laatusuhteella palveluita ja voivat jakaa isoja digitalisaatio- ja muita investointeja tavalla, joka on vähäriskisempi verrattuna siihen, että kaikki tekisivät kaiken yksin ja itse. Osakeomistukseen perustuvat osingot eivät ole Sarastian pääasiallinen lisäarvon jakamisen keino sen yli 284 omistaja-asiakkaalle. Niitä ovat palveluostoihin liittyvät asiakashyödyt, joita tänäkin vuonna tullaan jakamaan, vaikka palveluihin panostaminen ja inflaatio vievät osansa. Asiakashyödyt voivat helposti jäädä puheen tasolle, mutta Sarastia on reilun kolmivuotisen matkansa aikana pitänyt sanansa ja jatkuvien palveluiden hinta on pysynyt kurissa. Mutta kuten todettua, kehittämistä on jatkettava ja asiakkaan tarpeet on pidettävä kehityksen kompassina.

Sumuinen silta

Sarastia-konserni ei tee varsinaista osavuosiraportointia, mutta avaa talouden kehitystään keskellä tilikautta, jotta sen osakkeenomistajat ja muut sidosryhmät saisivat tietoa etenemisestä ja eri tekijöiden vaikutuksesta. Sarastian omistaja-asiakkaat ovat budjettiorganisaatioita, joiden oman toiminnan suunnittelun näkökulmasta on tärkeää tietää, mitä palveluntarjoajalta on odotettavissa. Taloustietojen raportointi auttaa pieneltä osin tässä.

 

Ajankohtaista