Siirry sisältöön

Ratkaisuasiantuntija Nina Hämäläinen: ”Sarastialla on tilaa kasvaa ja kehittyä ammatillisesti”

Nina Hämäläinen aloitti alkukesästä 2020 ratkaisuasiantuntijana Sarastia365 Talouden parissa. Monipuoliset ja uudella tavalla haastavat tehtävät yrityksessä, joka toimii digitalisaatiota eteenpäin vievien ratkaisujen parissa, houkuttelivat jättämään tutut ja turvalliset työtehtävät taakse ja ottamaan loikan kohti uutta.

Oman lisämausteensa töiden aloitukseen toi se, että varsinaisen työskentelyn lisäksi myös perehdytys toteutettiin etänä. Ninan mukaan tämä ei ole ollut haastavaa, vaan hän on päässyt hyvin sisään työyhteisöön ja osaksi tiimiä. ”Virtuaalityöyhteisössä toimiminen myös mahdollistaa sen, että vaikka oma tiimi työskentelee ympäri Suomea, voimme silti tehdä saumatonta yhteistyötä”, Nina summaa.

 

Poikkeuksellinen vuosi vaikutti työtapoihin

Ninan työtehtävät voi jakaa kahteen pääluokkaan. Ensimmäinen on käyttöönottoprojekteihin liittyvät työt kuten asiakkaiden neuvonta ja käyttäjätuki sekä sisäiset palaverit. Toisena ovat täyttä keskittymistä ja rauhaa vaativat työt kuten parametrointi ja konversioihin liittyvät tehtävät. Koska Ninan työ on projektityyppistä työtä aikataulujen puitteissa, korostaa hän oman työn johtamisen tärkeyttä, jotta projektit saadaan kunnialla ja aikataulussa maaliin. Ninan mukaan mahtava fiilis töissä tulee yhdessä oppimisesta ja oivaltamisesta.

Nina kehuu Sarastian työtapoja monella tapaa kannustaviksi: ”Sarastialla on poikkeuksellisen joustavat mahdollisuudet tehdä etätyötä, sekä vaikuttaa omaan kalenteriin ja työaikoihin. Itselleni tällä on ollut todella suuri merkitys työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen suhteen. Myös työtehtävien sisältöön on ollut mahdollista vaikuttaa oman kiinnostuksen ja osaamisen kautta. Olen päässyt mukaan esimerkiksi robotiikkaan liittyvien ratkaisujen testaukseen”, Nina kertoo.

Kasvanut etätyöskentely on tuonut Ninalle oivalluksia, mitä tulee työntekoon: ”Minulle työympäristö on aina ollut tärkeä, mutta olen huomannut, että varsinkin keskittymistä vaativat työtehtävät luonnistuvat paremmin kotoa käsin”.

Aiemman työkokemuksensa takia osaa Nina katsoa työhön ja työtapoihin liittyviä tekijöitä myös toisenlaisen, ehkä hieman yllättävän, asiantuntijan silmin: ”Olen entiseltä ammatiltani fysioterapeutti ja arvostan sitä, että Sarastialla on huomioitu monipuolisesti myös työhyvinvointiin liittyvät asiat”.

Nina viihtyy nykyisessä työssään ja tehtävissään hyvin, mutta miettii myös tulevaisuutta ja urakehitystä Sarastialla: ”Sarastialla on tilaa kasvaa ja kehittyä ammatillisesti, joten odotan innolla mitä mahdollisuuksia yrityksessä on tulevaisuudessa tarjolla”.

 

Ylivertainen asiakaskokemus osa päivittäistä työtä

Sarastian strategian yhtenä tärkeänä osana on ylivertainen asiakaskokemus. Ninalla on selkeä näkemys siitä, miten omassa työssään hän voi tukea strategian toteutumista: “Mielestäni ylivertaisen asiakaskokemuksen toteuttaminen lähtee hyvästä asenteesta ja halusta tehdä työtä asiakasta varten, jolloin kaikella tekemisellä on suorasti tai epäsuorasti vaikutusta asiakaskokemukseen”.

“Ratkaisuasiantuntijan tehtävissä en varsinaisesti työskentele suoraan asiakasrajapinnassa, mutta ymmärrän, että työskentelylläni on silti vaikutusta asiakaskokemukseen. Työtehtävissäni se näkyy konkreettisesti siten, että projektien työtehtävät pyrin hoitamaan aikataulussa, työtehtäviä priorisoiden ja joustavalla asenteella, jolloin asiakas saa järjestelmät suunnitellussa aikataulussa käyttöön”.

“Tiimissä on tärkeää huomioida myös muiden tiimiläisten tehtävät, ja auttaa tarpeen mukaan, jos näyttää siltä, että aikataulussa ei muuten pysytä. Myös käyttöönottoprojekteihin liittyvää asiakastukea haluan hoitaa asiantuntevasti, positiivisella asenteella ja hoitaa vastaamisen mahdollisimman ripeästi. Omalta osaltani pyrin myös siihen, että tiimissä vallitsisi hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki, koska myös kaikki tämä näkyy asiakassuuntaan”.

 

Ajankohtaista