Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

Puitejärjestelyt tekevät myös pienhankinnoista helppoja ja tehokkaita

Suurimman huomioarvon uuden hankintalain mukanaan tuomissa muutoksissa on saanut kansallisen kynnysarvon korotus. Muutos onkin merkittävä: aiemman 30.000 euron sijaan kilpailutusvelvollisuus alkaa vasta 60.000 euron ylittyessä neljän vuoden ajanjaksolla.

Pienemmälle huomiolle uudessa laissa ovat jääneet puitejärjestelyiden sisäisiä pienhankintoja koskevat linjaukset. Hallituksen esityksen mukaan puitejärjestelyn sisäisiä toimintavelvoitteita ei ole syytä ulottaa alle kansallisen kynnysarvon jääviin hankintoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että usean toimittajan puitejärjestelyssä alle 60.000 euron yksittäiset hankinnat voidaan tehdä miltä tahansa sopimustoimittajalta ilman minikilpailutusta tai etusijajärjestystä.

Yksittäisen kunnan kannalta hallituksen esitys tarkoittaa sitä, että puitejärjestelyistä tulee sekä helppo että kustannustehokas tapa tehdä pienhankintoja. Usean toimittajan puitejärjestelyissä kunta voi valita sopivan toimittajan tavalla, joka ei olisi mahdollista niin sanotussa normaalissa pienhankinnassa. Lisäksi puitejärjestelyjen uudeksi hyödyksi voidaan laskea helppous, sillä enää valintaprosessi puitejärjestelyjen sisällä ei edellytä minikilpailutusta.

Puitejärjestelyjen sisäisiä pienhankintoja koskeva kustannuslogiikka ei edelleenkään ulotu ilman sopimusta tehtäviin pienhankintoihin. Esimerkiksi ilman sopimusta tehtävät ja vuosittain toistuvat 20.000 euron yksittäishankinnat pitäisi edelleen kilpailuttaa, koska niiden summa ylittää hankintarajan neljän vuoden ajanjaksolla. Puitejärjestelyn sisällä jokainen 20.000 euron hankinta sen sijaan voitaisiin kohdistaa tapauskohtaisesti valittavalle sopimustoimittajalle.

Puitejärjestelyjen sitovuuden keventyessä huomio kannattaa kohdistaa siihen, mitä yksittäinen kunta voi valmiilla sopimuksella saavuttaa. Riskien ulkoistaminen ja lainmukaisuuden varmistaminen ovat kaikkien yhteishankintana tehtävien puitejärjestelyjen varmoja hyötyjä. Lisäksi yhteishankintojen volyymietu tekee valmiista puitejärjestelyistä todennäköisesti kustannustehokkaamman hankintatavan mille tahansa kunnalle.

KuntaPron uusista hankintasopimuksista useamman toimittajan puitejärjestelyjä ovat muun muassa kosketusnäytöt, hammasteknikkopalvelut sekä käännöspalvelut. Tulevista hankinnoista vastaavalla logiikalla toteutetaan muun muassa siivouspalvelut ja kiinteistöjen LVI-tarvikkeet.

Ajankohtaista