GDPR-palvelu

Sarastia GDPR on helppokäyttöinen palvelu, joka auttaa kuntia ja maakuntia varmistamaan, että niiden toiminta vastaa EU:n tietosuoja-asetusta. Olemme rakentaneen GDPR -palvelun juuri kuntien, maakuntien ja muiden kuntaorganisaatioiden tarpeeseen.

Selainpohjainen työkalu dokumentaation keräämiseen

Palvelun hankkimalla Asiakas saa käyttöönsä selainpohjaisen työkalun, joka ohjaa prosessia ja kerää dokumentaation yhteen.

GDPR -työkalussa tietosuoja-asetus on purettu kuuteen osa-alueeseen. Jokaiseen kokonaisuuteen liittyvät vaatimukset ja tehtävät on identifioitu ja niitä varten on kehitetty valmiita dokumenttipohjia.

Sarastia GDPR -ratkaisun hyötyjä ovat:
– Työ päästään aloittamaan heti.
– Tehtävät voidaan jakaa oikeille tekijöille.
– Prosessin edistymistä voidaan seurata jatkuvasti.
– Dokumenttipohjat mahdollistavat vaadittavien dokumenttien helpon kokoamisen.
– Työkalulla voidaan koostaa Tietotilinpäätös.
– Työkalu muodostaa vuosikellon tehtävineen.

Taustaa
EU:n uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 2016 ja siirtymäaika päättyy toukokuussa 2018. Asetuksen keskeinen tehtävä on suojella luonnollisten henkilöiden henkilötietoja ja oikeuksia omiin tietoihinsa. Asetus koskee kaikkia organisaatioita, jotka käsittelevät henkilötietoja.

Julkishallinnollisille toimijoille uusi tietosuoja-asetus asettaa erityisiä vaatimuksia:
– Erityinen painoarvo käsiteltävien henkilötietojen kartoittamisessa
– Toimijoilla oltava tietosuojavastaava
– Ulkoistussopimusten arviointi ja päivitys
– Tietosuojavaatimukset otettava huomioon julkisissa hankinnoissa
– Asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojan yhteensovittaminen

Etsitään paras ratkaisu juuri teidän organisaatiollenne – ota yhteyttä!

Katso tästä asiakkuudet-tiimimme yhteystiedot

Palveluun liittyvät referenssit

Palvelumme

Talouspalvelut

Tehostamme kuntien taloushallinnon ja teemme siitä vaivatonta.

Asset 3

Henkilöstöpalvelut

Hoidamme palkanlaskennan prosessit ja rutiinit kokemuksen tuomalla varmuudella.

hankintapalvelut

Hankintapalvelut

Autamme tekemään kilpailuttamisesta helppoa ja hankinnoista onnistuneita.

sijais-ja-rekrytointi

Sijais- ja rekrytointipalvelut

Etsimme osaavat työntekijät sekä tilapäisiin että pysyviin tarpeisiin.

Perintäpalvelut

Kotiutamme avoimet saatavat nopeasti ja velallisen tyytyväisyys huomioiden.

Kunnan digitalisaatio

Autamme kuntia digitalisaation hyödyntämisessä johtamisessa ja asioinnissa.