Sarastia Oy

Elinvoimaista Suomea rakentamassa

Osavuosiraportti­ ­1.5.–31.8.2019

Kirkasta näkemystä.

Sarastian osavuosi T2/19

Keskeiset kuntatoimijat yhdistivät voimansa 1.5. lukien KuntaPron sulauduttua Kunnan Taitoaan. Tällä sivulla on tietoa Sarastia Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ensimmäisestä yhteisestä vuosikolmanneksesta varsin poikkeuksellisena toimintavuonna taloudellisen suoriutumisen ja näkymien muodossa.

Sivu päivitetään taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä. Sarastian tilikausi on kalenterivuosi, ja yhtiö julkistaa vuosittain tilinpäätöstiedotteen ja osavuosiraportin FAS-perustalta.

Sarastialle tämä sivu on kirjaimellisesti liiketoimintaa yhtiön liiketoimintafokuksen ollessa vahvasti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa. Suunta jatkui kohti suurempaa automaatiota mutta samalla – ihmisten tuottamana – korkeampaa lisäarvoa.

Mika Kantola, toimitusjohtaja
Anette Vaini-Antila, talousjohtaja

Henkilosto

Henkilöstö

kohta

1000

KuntaPron ja Taitoan fuusion myötä yhtiön henkilöstömäärä on 923 (syyskuun 2019 tilanne). Sarastiassa töitä tekee myös 31 robottia.

100 M€
80 M€
60 M€
84
86
100
71
105
2016
2017
2018
2019/08
2019E

Liikevaihto, milj.€

ennuste

105

Automaatio ja robotiikka laskevat liikevaihtoa, mutta lisäarvopalvelut nostavat sitä. Sarastialla on merkittävä kasvutavoite kaudelle 2020-2023, mitä 2019 tukee.

icon-handshake-grouped0

Omistajat

Sarastialla on 261 omistajaa. Suurimmat omistaja-asiakkaat ovat Porin, Hämeenlinnan ja Turun kaupungit. Viimeisin uusi omistaja-asiakas on ollut Sipoon kunta.

Asiakkaat

Sarastia tuottaa palveluja 333 kunnalle ja kuntaorganisaatiolle. Ns. ulosmyyntiä Sarastialla tekee Onvire Oy, joka on 100 % omistettu tytäryhtiö Kuntaperinnän ja Rekryn rinnalla.

Fuusiokustannus

karkeasti

1 M€

Fuusion kokonaiskustannukset kattavat sekä ulkoiset kustannukset että Sarastian oman työn.

icon-coin-stroke

T&K

arvio

5 M€

Sarastia on kehittänyt sekä asiakkaiden että omaa toimintaansa touko – elokuussa noin 5 M€:lla. Merkittävä osa kehityspanoksista kohdentuu Kunta365 ratkaisuun.

Tase

26 M€

Varojen ja velkojen rakenne ja suhde ovat palveluyritykselle tyypillisiä.

Velka

0€

Sarastialla ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Porin kaupunginjohtaja uskoo Sarastiaan

Pori on tyytyväinen Sarastian palveluun ja antaa kouluarvosanaksi kiitettävän. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen suosittelee Sarastiaa riippumatta talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistamista...

Pori on tyytyväinen Sarastian palveluun ja antaa kouluarvosanaksi kiitettävän. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen suosittelee Sarastiaa riippumatta talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistamista pohtivan kunnan koosta. Olennaista Sarastian palvelussa on hyvä laatu, toimitusvarmuus, toiminnan tehokkuus sekä se, että kunta pääsee käyttämään mahdollisimman ajantasaista tietoa.

Porin kaupunginjohtaja uskoo Sarastian menestykseen tulevaisuudessakin. Tärkeää on pitää kiinni hyvän työnantajan maineesta. Osaajien rekrytoinnilla varmistetaan, että Sarastia pystyy tarjoamaan sitä palvelua mitä kunnat ja kuntaorganisaatiot haluavat. Kaupunginjohtaja Luukkonen pohtii, ovatko Sarastian palvelut tulevaisuudessa enenevässä määrin vahvaa osaamista vaativaa konsultointia ja neuvontaa. Toisaalta vaaditaan toimivia järjestelmiä – Sarastian asiakkaana kunnan ei itse tarvitse tehdä omia järjestelmiä.

Porissa uskotaan asiakasomistajien ja Sarastian väliseen kumppanuusajatteluun. Kuntatalouden haasteiden vuoksi samoja asioita ei kannata tehdä moneen kertaan tai jättää ratkaisuja hakematta. Säästöpotentiaali pitää löytää kummastakin päästä – sekä asiakkaalta että Sarastiasta. Hyödynnetään laadukasta dataa ja rakennetaan tulevaisuutta paremman tiedon avulla, kiteyttää Porin kaupunginjohtaja Luukkonen.

Turulta hyvä arvosana Sarastian palveluille

Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkinen antaa Sarastian palveluille hyvän arvosanan. Tulevaisuudessa palveluntuottajalta halutaan kuitenkin enemmän konsultatiivista otetta ja ratkaisuja...

Turun kaupungin konsernihallinnon johtaja Tuomas Heikkinen antaa Sarastian palveluille hyvän arvosanan. Tulevaisuudessa palveluntuottajalta halutaan kuitenkin enemmän konsultatiivista otetta ja ratkaisuja myös asiakkaan toiminnan tehostamiseksi. Oli teknologia mikä tahansa, pitää Sarastian ja asiakkaan tarkastella aikaisempia toimintamalleja kriittisesti.

Tehostumista saadaan tulevaisuudessa myös prosessien digitalisoinnilla, robotiikalla ja tekoälyn käyttöönotolla tukipalveluissa. Tässä katseet kääntyvät Sarastiaan, toteaa Tuomas Heikkinen.

Turku on jo saanut merkittävää hyötyä prosessien kehittämisellä – viimeisimmäksi perintäpalveluissa. Turun kaupunginlakimies Petra Einiö kertoi syksyn Kuntamarkkinoilla, kuinka perintään panostamalla ja hyvällä kumppanuudella Sarastian kanssa kaupunki saa vuositasolla 2,5 miljoonan euron lisätulot. Myös asiakaskokemus on parantunut. Velallinen saa tietoa yhdestä paikasta, perintäkulut ovat mahdollisimman pienet ja tilapäiset maksukyvyn heikentymiset huomioidaan.

Sarastian pitää tulevaisuudessa varmistaa, että palvelut ovat kilpailukykyisiä sekä hinnaltaan että laadultaan. Turku on yhtiöittänyt toimintojaan vahvasti. Kilpailuilla markkinoilla toiminen vaatii ketteryyttä ja laadukkaita palveluita, Heikkinen mainitsee.

Ota yhteyttä

Jäikö kysymyksiä? Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä