Siirry sisältöön

Nordic Business Forum 2019 – mitä jäi käteen kuntasektorin hyödynnettäväksi?

NBF2019 on ohitse ja suurin hype laskeutuu taas muistojen tasolle. Kaksi päivää liiketoiminnan kehittämisen ja kasvu-teeman ympärillä on ohi.

NBF keskittyy pitkälti liike-elämän lähtökohtiin ja tarpeisiin, mutta onko sieltä ammennettavissa myös jotain julkisen sektorin johtamiseen ja kehittämiseen? Takuulla on. Kirjoitan tässä nostoja muutaman puhujan osalta, ja näkemyksiäni siitä, miten heidän kokemuksiaan ja oppejaan voidaan soveltaa myös kunta- ja julkisen sektorin kehittämisessä.

 

Costas Markides & Alex Osterwalder

Markides ja Osterwalder puhuivat molemmat puheenvuoroissaan erityisesti innovaatioiden merkityksestä menestyksen ja olemassa olevan toiminnan kehittämiseksi. Puheenvuoroissa painottui erityisesti menestyneiden yritysten kyky tuottaa uusia liiketoimintaideoita ja kannibalisoida tarvittaessa omaa olemassa olevaakin liiketoimintaa.

Kuntasektorilla vastaavan tyyppinen innovaatioajattelu on luonnollisesti suppeampaa, mutta ajattelutapa on silti tuotavissa myös sinne. Hyödyntämistapoja on ainakin kaksi:

 1. Innovaatiot = uusia ideoita, kaikilta organisaatiosta
  • Innovaatioita ei synny ilman ihmisiä ja heiltä tulevia ideoita.
  • Organisaatio kuin organisaatio voi luoda keskuuteensa toimintakulttuurin, jossa ihmisiä rohkaistaan tuomaan esille innovaatioita.
  • Innovaatiot voivat kohdistua olemassa oleviin sisäisiin toimintamalleihin, uudella tavalla tuotettaviin palveluihin tai prosessien kehittämiseen.
 1. Organisaation rakenne ja sen suunnittelu innovatiivisuutta tukevaksi
  • Kuinka paljon organisaation aikaa ja roolituksia suunnataan kohti uuden kehittämistä? Vai meneekö kaikki aika nykyisistä työtehtävistä suoriutumiseen?
  • Innovaatiot eivät synny ilman niihin paneutumista ja resursoimista. Logitech suuntasi 75 % työvoimastaan kohti uusia liiketoiminta-alueita huomatessaan vanhan liiketoimintansa olevan matkalla kuolemanlaaksoon.
  • Kuntatoimija voi myös halutessaan resursoida ”Chief Innovatorin” osaksi omaa organisaatiotaan. Kysymys on arvovalinnoista!
 1. Päätä, millaisia innovaatioita tavoittelet.
  • Tuote-/palveluinnovaatio, liiketoimintamallin innovaatio, teknologinen innovaatio, strateginen innovaatio tai prosessi-innovaatio
  • Vasta tämän päätöksen jälkeen voit lähteä tavoittelemaan innovatiivisuuden lisäämistä organisaatiossasi. Innovaatio ei ole vain yksi asia!

 

Daniel Pink

Pink puhui päivittäisten työtehtävien ajoittamisesta oikein. Mitä teemme ensimmäisenä, kun varaamme palaveria organisaation sisällä tai asiakkaan kanssa? Tarkistamme ihmisten saavutettavuuden heidän kalentereistaan. Tämä on Pinkin mukaan väärä tapa lähestyä työn organisointia ja sen tehostamista. Ennen kuin mietimme saavutettavuutta, pitäisi meidän ottaa huomioon palaverin sisältö. Olemmeko tekemässä ”brainstormingia” vai rutiininomaista checlistin läpikäyntiä? Pinkin mukaan analysoivaa ja kehittävää otetta vaativat työtehtävät soveltuvat suurimmalla osalla ihmisistä parhaiten aamupäivän ajalle, kun taas iltapäivällä kognitiiviset kykymme ovat alentuneet ja vaativat ajattelutehtävät muodostuvat vaikeammiksi suorittaa.

Kuntatoimija voi täysin samalla tavalla hyödyntää Pinkin seuraavaa jakoa työtehtävien suorittamisen osalta:

 • Vireystila huipussaan (aamupäivä) = analyyttiset työtehtävät
 • Laskusuhdanne (iltapäivä) = rutiininomaiset tehtävät
 • Palautumisvaihe (alkuilta) = näkemyksellisen ajattelun vaihe

 

Carla Harris & Sara Blakely

Tämä voimakaksikko toi lavalle käsittämätöntä naisenergiaa! Molemmat vahvistivat samaa mantraa, joka soveltuu myös kuntasektorin organisaatioihin ja tiimeihin:

 • Uskalla epäonnistua!
 • Unohda nolostumisen pelko, uskalla kysyä ”miksi?”
 • Uskaltakaa juhlia epäonnistuneita kokeiluita, sillä niistä jää aina käteen jotain:
  • Tieto siitä mitä teimme väärin
  • Miten meidän ei kannata toimia
  • Miten voimme onnistua seuraavalla kerralla

Epäonnistumisen hyväksyminen osana toimintakulttuuria vahvistaa ihmisten halua tuoda uusia ideoita ja innovaatiomahdollisuuksia esille, mikä taas mahdollistaa toiminnan tehostumisen ja ulosmittaa ihmisissä olevan potentiaalin!

Carla Harris korosti erityisesti selkeyden merkitystä johtamisessa, myös niinä aikoina, kun aikaikkuna tulevaisuuteen on lyhyt. Haastava kuntatalous voi saada aikaan epävarmuutta henkilöstössä ja lamaannuttaa innovatiivisuutta, mutta johtajan tehtävä on tällaisinakin hetkinä luoda kirkas tulevaisuuden kuva ja usko tekemiseen, vaikka edes lyhyellä perspektiivillä.

 

 

Mukana oli myös muita erinomaisia puhujia, mutta jätämme heidän analysointinsa toiseen kertaan. Suosittelen kaikille julkisen sektorin johtajille vierailua tapahtumassa jatkossa, jos et ole jo siellä käynyt. Itse saimme loistavia aihioita Sarastian kehittämiseen asiakkaidemme eduksi.

 

Ota yhteyttä niin sparraillaan lisää näistä ja muistakin kehittämiskohteista!

T: Tero

tero.karinti@sarastia.fi 
040 9311 550

 

Tero Karinti
asiakkuusjohtaja
Sarastia Oy

Ajankohtaista