Siirry sisältöön

Murros on muutosta

Murros on muutosta, vanhan ja uuden törmäämistä toisiinsa. Ja lopputulemana on aina jotain uutta, vaikka kokonaan uuteen asentoon asiat eivät asettuisikaan murroksen seurauksena.

Käynnissä olevan epidemian yhteydessä on puhuttu paljon uudesta normaalista. Tässä ja nyt on kuitenkin liian aikaista vielä arvioida, mitä pysyvämpiä muutoksia tämä Covid19-aikakausi aikaamme jättää. Digitalisaatiolle epidemian aika näyttää kuitenkin olevan kiihdytyskaista, kun niin yritysten kuin julkisen sektorin tuottamia palveluita halutaan/pitää tarjota kuluttajille/kuntalaisille fyysiset kohtaamiset minimoimalla.

Esimerkiksi koulujen digitaalinen kolmiloikka on ollut huikea suoritus, ja arvostusta ei vähennä lainkaan se, että aivan kaikissa kunnissa, kouluissa tai opetushenkilöstössä ei olekaan ollut riittäviä valmiuksia etäopetuksesta suoriutumiseen. Resurssointia ja kehittämistä vaativat kohteet ovat tulleet läpinäkyviksi ja tämän myötä korjattaviksi. Samanlainen kehitys on näköpiirissä myös kunnan ja kuntalaisten väliseen asiointiin. Epidemian myötä kuntien halu ja tarve ”sähköisiin palvelutiskeihin” on kasvanut merkittävästi. Ja näin myös läpinäkyvyys asiointiprosesseihin tulee lisääntymään.

Murroksen tai pikemminkin murrosten keskellä elää myös Sarastia. Ensimmäisen 12 kuukauden perusteella voi todeta, että olemme päässeet hyvin muutoksen matkalle, mutta vasta matkalle. Kyse ei ole vain uuden sarastialaisen toimintakulttuuriin juurruttamisesta, jossa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja ylivertaista asiakaskokemusta, vaan osansa ottaa myös koko toimintaympäristön muutos.

Sarastian emoyhtiön ytimessä on vahvasti talous- ja palkkahallinnon ulkoistuspalvelut ja näiden merkitys on jatkossakin merkittävä, mutta pelkästään laadukkaiden tilinpäätösten ja palkanlaskennan palveluiden varaan emme voi Sarastian tulevaisuutta rakentaa. Kaikki tulee muuttumaan läpinäkyväksi ja tämä tulee seuraavina vuosina muuttamaan merkittävästi kuntien ja kuntayhtymien johtamista. Tätä murrosta on Sarastia osaltaan viemässä vahvasti eteenpäin yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Mutta tässä ja nyt murroksesta suurin liittyy talouteen. Lähivuodet tulevat olemaan julkiselle sektorille erittäin haastavia. Parhaimman tuen ja avun Sarastia pystyy asiakasomistajilleen tuomaan parantamalla tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan sekä näyttämällä suuntaa, miten talous ja toiminnan läpinäkyvyys tulevat tulevaisuudessa kietoutumaan johtamisen ytimeen.

Näin me myös tulemme tekemään.

Mika Kantola
toimitusjohtaja
Sarastia Oy

Ajankohtaista