Siirry sisältöön

Moniosaaja Minna Järvinen: ”Roolit kahdella palvelualueella mahdollistavat asioiden tarkastelun eri näkökulmista”

Kouvolassa asuvan Minna Järvisen työpäivistä ei vauhtia puutu, sillä hän tekee Sarastialla niin sanottua tuplaroolia: henkilöstöhallinnon puolella hän toimii IT-palvelupäällikkönä ja taloushallinnon puolella kirjanpidon liiketoimintapäällikkönä.

Minna on päätynyt nykyisiin tehtäviinsä pitkällä ja monipuolisella Sarastia-taustalla. Alun perin lähes kymmenen vuotta sitten palkka-asiantuntijana aloittanut Minna on kartoittanut talossa kokemusta myös mm. sovellusasiantuntijana sekä osto- ja myyntireskontran palvelupäällikkönä.

Tuplaroolinsa takia Minnan työpäivät ovat hyvin monipuolisia ja vaihtelevia. Siinä missä IT-palvelupäällikön työpäivät pyörivät pitkälti toimittajahallinnan ja järjestelmien ympärillä, kuuluu liiketoimintapäällikön tehtäviin esimiestyö, asiakasyhteistyö sekä erilaiset näihin liittyvät palaverit. IT-palvelupäällikön tehtäviin kuuluvat myös esimerkiksi seurantapalaverit, häiriötilanteiden selvittelyt, käyttöönottoprojektit sekä järjestelmämuutosten muutoshallinta.

Minnan mukaan työpäiviä ei ole kahta samanlaista. Hän kokee tämän monipuolisuuden hyvänä, sillä hän kaipaa haastetta sekä sopivassa suhteessa kiirettä ja tekemistä. Roolit sekä talous- että henkilöstöhallinnon puolella mahdollistavat myös asioiden tarkastelun useasta eri näkökulmasta, mikä helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista.

 

”Uusi normaali” muuttanut myös esimiestyötä

Töissä onnistumisen tunnetta ja hyvää fiilistä Minnan mukaan tuo hyvä tiimityö. Alkuvuoden hektisyys, ”uusi normaali” ja etätyöt ovat tuoneet omat vaikutuksensa työskentelyyn. Näistä huolimatta töissä on aina tunne siitä, että ollaan yhtä tiimiä; puhalletaan yhteen hiileen ja autetaan toista.
– Meillä on todella kivoja tiimipalavereita, joista välittyy vahva ammattiylpeys ja tahtotila siihen, että täällä ollaan asiakkaita varten. Halutaan tehdä asiat hyvin sekä olla kaverin tukena. Hyvät keskustelut tiimiläisten kanssa, hommien saaminen maaliin, kuormituksen vähentyminen paremmilla työtavoilla sekä asiakkaat ja hyvä vuoropuhelu heidän kanssaan antavat myös onnistumisen tunnetta.

Jatkuva etätyö esimiestyön näkökulmasta on vaatinut jonkin verran totuttelua.
– Välillä olisi kiva pystyä pitämään asiakas- ja tiimipalavereita kasvokkain. Onneksi meillä on käytössä hyvät sähköiset kanavat ja kamerat sosiaalisten kontaktien ylläpitoon. Koska oma tiimini on nykyään valtakunnallinen ja tiimiläisiä asuu ympäri Suomea, ei kaikkia ole voinut tavata kasvokkain ja keskusteluyhteyttä on pidettävä auki esimerkiksi Teamsissa.

Minna haluaa olla helposti lähestyttävä esimies, joka vie asioita eteenpäin, on tukena ja johon voi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä. Hän pyrkii soittelemaan ja viestittelemään tiimiläisilleen säännöllisesti. Tiimi on ottanut myös käyttöönsä virtuaaliset kahvitauot, joiden aikana työkavereiden kanssa voi olla tekemisissä muutenkin kuin työasioiden tiimoilta.
– Vaikka olemmekin kaikki etänä kotitoimistoillamme, haluan tiimini tietävän, että niin sanottu virtuaalinen työhuoneeni ovi on aina heille auki.

 

Asiakkaan apuna matalalla kynnyksellä

Kuten esimiestyössä, haluaa Minna asiakastyössäkin olla helposti lähestyttävä.
– Asiakkaan ottaessa meihin yhteyttä haluan, että hän näkee meidät yhtenä Sarastiana, ei siiloina. Tällä tarkoitan sitä, että asiakas ei välttämättä aina hahmota, mihin prosessiin hänen kysymyksensä liittyy ja kehen ottaa yhteyttä. Haluan rakentaa meidän ja asiakkaiden yhteistyötä niin, että asiakas kokee voivansa olla asiassa kuin asiassa yhteydessä. Jotta tämä toteutuisi, on asioita katsottava myös asiakkaan silmin. Toki pitää olla linjavedot ja sovituissa asioissa pitää pysyä, mutta niiden väliin mahtuu kyllä pehmeyttä. Meillä kaikillahan on yhteinen tavoite saada prosessit sujuviksi kaikille osapuolille. Olen huomannut, että lyhyetkin Teams-palaverit asiakkaan kanssa ovat tehokkaita ja helpottavat viestin kulkua molempiin suuntiin verrattuna pitkiin sähköpostiketjuihin.

Maailmanlaajuinen pandemia on omalta osaltaan vauhdittanut hyvän aikaa käynnissä ollutta työtapojen muutosta.
– Tämän päivän keskusteluissa sähköisyys on ottanut suuria harppauksia eteenpäin. Esimerkiksi sopimusten tekeminen, allekirjoittaminen ja arkistointi onnistuvat nykyään hyvin sähköisesti. Toki on asioita, joita lakiteknisistä syistä joudutaan edelleenkin arkistoimaan paperisina, mutta tämä on vähentynyt huomattavasti sähköisten arkistointiratkaisujen tullessa yhä laajemmin käyttöön, Minna kuvaa.

Vaikka elämme muutosten aikaa, suosittelee Minna asennoitumaan niihin rauhassa.
– Nämä muutokset eivät tapahdu hetkessä. Prosessin muuttaminen ja muuttuminen pitää tehdä yhdessä asiakkaan kanssa, ja muutokseen osallistuu usein aika laaja porukka. Muutoksen yksi tärkeimmistä osista on ihmisten sitouttaminen siihen, ja se vaatii paljon valmisteluja ja prosessikuvauksia. Muutoksessa tärkeää on myös antaa tarpeeksi aikaa muutoksen läpiviennille ja toteuttamiselle. Ei tehdä siis muutoksia vain niin sanotusti muutosten takia, liian monta muutosta samanaikaisesti harvemmin johtaa hyvään lopputulokseen.

 

Luonto ja eläimet hektisen työn vastapainona

Ulkoilu ja omat lemmikit toimivat Minnalla tasapainottavana tekijänä ja auttavat palautumaan ja lepäämään työpäivien jälkeen.
– Usein aamulenkkien aikana valmistaudun mielessäni tulevaan työpäivään ja mietin hoidettavia asioita. Työpäivien jälkeen pyrin lenkeillä nollaamaan ajatukseni töistä, rentoutumaan ja tällä tavoin valmistautumaan uuteen päivään.

 

 

Ajankohtaista