Siirry sisältöön

Mikä ihmeen Kunta365?

*Teksti julkaistu syyskuussa 2019. Kunta365-ratkaisusta alettiin käyttää nimitystä Sarastia365 joulukuussa 2019.*

Kunta365-termi on jo näkynyt monissa Sarastian esityksissä ja siitä on ollut paljonkin puhetta eri yhteyksissä. Viesti on kuitenkin ollut turhan hajanainen ja vähän tilanteenkin mukaan värittynyt. Yritän tässä kirjoituksessa avata sitä, mitä me Sarastiassa Kunta365:lla oikeasti tarkoitamme ja mihin sillä pyrimme.

Ihan ensimmäisenä pitää mainita, että Kunta365 ei ole yksittäinen tuote tai edes tuoteperhe, jonka voisit meiltä hankkia.

Kunta365 on konsepti ja visio, joka pyrkii ratkaisemaan kuntaorganisaation merkittävimmät toiminnanohjauksen haasteet taloushallinnassa, henkilöstöhallinnassa, asiakkuuden- ja palvelunhallinnassa, materiaalihallinnassa sekä tiedolla johtamisesta. Kunta365 on ratkaisukokonaisuus osallistumisesta toiminnanohjaukseen, eli koko kunnan Kunta365.

Kunta365:n visio ja konsepti toimii jatkossa ohjenuorana kaikelle Sarastian ratkaisu- ja tuotekehitykselle, sekä omalle, että kumppaneiden tekemälle. Pääasiassa ratkaisut pohjaavat ja tulevat pohjaamaan Microsoftin 365-teknologioihin, mutta Kunta365:ssa ei ole niinkään kyse teknologiasta, vaan asiakkaan tarpeista ja järkevistä ratkaisuista näihin tarpeisiin. Kaikki tämä mobiilisti, robotisoituna, järkevällä käyttäjähallinnalla ja selkeillä sisäisillä ja ulkoisilla rajapinnoilla. Master data ja tietoallas huomioiden.

Kunta365 on modulaarinen kokonaisuus, joka voidaan ottaa käyttöön osissa, ilman massiivisia käyttöönottoprojekteja. Lopputuloksena Kunta365-ratkaisuista syntyy kuntaorganisaation ketterä liiketoiminta-alusta. Eli termi Kunta365 viittaa toisaalta teknologiaan, mutta vielä enemmän siihen, että kunta toimii ja on auki jatkossa 365 päivää vuodessa, eli koko kunnan Kunta365.

Kunta365-konsepti käsittää viisi ydinratkaisualuetta: Talous, HR, Asiakkuuden- ja palvelunhallinta, materiaalihallinta ja BI. Näiden lisäksi Kunta365-konsepti sisältää joukon taustaratkaisuja, joilla tuetaan ydinratkaisuja, sekä rajapinnat edustaratkaisuihin, jotka yleensä ovat kunnan omia kuntalaisille tai kunnan työntekijöille tarkoitettuja järjestelmiä. (Klikkaa kuva isommaksi)

 

Ratkaisuja asiakkaan tarpeeseen

Perinteisestihän Sarastia on ollut ulkoistettujen talous- ja palkanlaskentapalvelujen tarjoaja, mutta kuten Terokin blogissaan 27.5 ”Älä ulkoista, vaan uudista!” sanoo, tämä tie alkaa olla kuljettu loppuun. Kunta365 pyrkii olemaan yksi vastaus tähän muutokseen.

Kunta365 on yksi komponentti, kun Sarastiana pyrimme muuttumaan puhtaasta TaHa- ja HeHa-ulkoistuspalveluiden tuottajasta kuntaorganisaatioiden digikumppaniksi ja ratkaisutoimittajaksi. Toisaalta pyrimme tällä myös pelkästä kustannussäästöjen tuottamisesta oikean lisäarvon tuottamiseen ja sekä oman että asiakkaiden toiminnan tehostamiseen. Pyrimme tuottamaan lisäarvoa yli koko prosessin, kuntalaisesta, kunnan työntekijän kautta toimittajaan ja toisin päin, emmekä ole osaoptimoimassa pelkkiä yksittäisiä osa-prosessja.

Kunta365-konsepti pyrkii ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja tarjolla olevat teknologiat ja luomaan tähän väliin kuntaorganisaation tarvitsemia skaalautuvia, kustannustehokkaita ja modulaarisia ratkaisuja.

Kunta365-konseptin kerrokset:

  • Asiakastarpeen ymmärtäminen
  • Tuotteistetut ratkaisut
  • Teknologiat

 

Tuotteistettuja ratkaisuja

Väitän, että kaikissa kunnissa on suunnilleen samat tarpeet, joten ei ole järkevää, että jokainen yrittää etsiä samoihin tarpeisiin omat ratkaisunsa. Siksi Kunta365-mallissa pyritään tuotteistettuihin SaaS-mallisiin modulaarisiin ratkaisuihin, joita koko ajan kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ei yhtä isoa käyttöönottoprojektia ja 10 vuotta elämistä jo käyttöönottovaiheessa vanhentuneen järjestelmän kanssa, vaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan kehittyvä palvelukokonaisuus, joista asiakas käyttää niitä palveluita, joita näkee tarpeelliseksi.

 

Työkalu/järjestelmä ei ratkaise, vaan (kokonais)prosessi ja ratkaisu

Nykyisen toimintatavan vieminen uuteen teknologiaan ei yleensä muuta mitään. Käyttökokemus ja työkalun logiikka voi muuttua, mutta perusongelmat säilyvät ja siksi muutoksesta tulee yleensä paljon kustannuksia ja muutosvastarintaa, mutta vähän hyötyjä.

Siksi muutosta pitää hakea syvemmältä ja kokonaisprosessi mielessä. Eli ei muuteta yksittäisen siilon yksittäistä prosessia/työkalua, vaan mietitään mitä tapahtuu isossa kuvassa ja haetaan tehokkuutta ja ratkaisua kokonaisprosessiin.

Näin vältytään monilta erilaisilta työkaluilta, erilaisilta käyttäjäkokemuksilta, integraatioilta, käsityöltä, roboteilta jne, jne jne. Eli kohti oikeaa automaatiota.

Kunta365-konseptissa olemme luomassa ratkaisuja nimenomaan kokonaisprosesseihin, emme yksittäisiin osa-prosesseihin.

 

Ei pelkkä CE

Tähän asti monissa foorumeissa Kunta365:sta on puhuttu lähinnä sähköisten kuntalaistapalveluiden yhteydessä, mutta se on vain yksi osa Kunta365-kokonaisuutta. Kunta365 ei ole pelkkä D365 CE (Customer Engagement), se on kokonaiskonsepti, joka tuo ratkaisuja kokonaisprosesseihin.

Kunta365-konseptissa Microsoftin CE-teknologian päälle rakennetuista ratkaisuista muodostuu asiakkuuden- ja palvelunhallinta ratkaisu-alue.

 

Ekosysteemi

Emme väitä olevamme (emmekä ole) kaikkien alojen asiantuntijoita ja siksi emme edes yritä rakentaa tätä kaikkea itse, vaan pyrimme rakentamaan toimivaa Kunta365-ekosysteemiä, jossa ovat mukana Suomen parhaat toimittajat eri osa-alueilta.

Kuuntelemme asiakkaita erilaisissa asiakasfoorumeissa, keräämme palautteita ja kehitysideoita. Istumme toimittajien kanssa saman pöydän ääreen ja aikataulutamme Kunta365-roadmappiin toimivia ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden perusteella.

 

Mitä on meneillään ja mitä on tulossa

  • Asiakkuuden- ja palvelunhallinta: (D365 CE) ratkaisuja rakennetaan koko ajan asiakastarpeiden perusteella, esimerkkeinä kuntalaispalaute, avustushakemukset, työn ohjaus, laskujen näkeminen portaalissa ja muutospyynnöt niihin, osallistuva budjetointi ja tilavaraukset.
  • Kunta365 Talous: Efiman kanssa olemme rakentamassa täysin uutta TaHa-ratkaisukokonaisuutta, jonka on tarkoitus lähitulevaisuudessa korvata nykyinen Kuntax.
  • SarastiaBI: nykyiset Kuntari ja Saaga ratkaisut korvaava Power BI -pohjainen ratkaisu.
  • Sarastia integraatioalusta: geneerinen integraatioratkaisu, joka mahdollistaa oikeat reaaliaikaiset sisäiset ja ulkoiset integraatiot.
  • Masterdataratkaisu
  • Ainakin nämä ja paljon muuta.

 

Olemme myös rakentamassa Kunta365-sivustoa, josta jatkossa löytyvät esim roadmapit, joista kaikki pystyvät seuraamaan mitä on tulossa. Samoin olemme rakentamassa Kunta365 asiakkuuden- ja palvelunhallinta demo-ympäristöä, jossa pääsee konkreettisesti testaamaan miltä nämä ratkaisut näyttävät ja miten ne toimivat.

Jatkossa viestimme kaikesta tästä Kunta365-sateenvarjon alla mahdollisimman laajasti ja eri yhteyksissä.

Lisää Kunta365:sta Mikä on Kunta365? -webinaarissa ja tulevissa blogeissa, joissa mennään tarkemmin yksityiskohtiin.

Joten pysykää kuulolla, tätä Kunta365-tarinaa on tulossa vielä paljon lisää…

 

Juha Aaltonen
kehityspäällikkö
Sarastia Oy

Ajankohtaista