Siirry sisältöön

Postin lakon vaikutukset Sarastian asiakkaille

Sarastia seuraa lakkoa ja sen vaikutuksia palveluumme ja asiakkaisiimme. Päivitämme ajoittain tätä Postin lakkoa koskevaa tiedotetta.

**

Päivitetty 27.11.2019

Postin lakko on päättynyt. Pyydämme Sarastian asiakkaita ottamaan huomioon, että normaali toiminta mm. laskujen toimittamisesta operaattorin kautta eteenpäin tulostuspalveluun, ei käynnisty täydellä teholla välittömästä lakon päätyttyä.

Toiminnan aloittaminen on porrastettava, koska suurien laskumassojen kerrallaan välittäminen saattaa aiheuttaa tietoliikenteessä ja operaattorin tulostuspalvelussa ongelmia. Pyrimme Sarastiassa saamaan normaalin palvelutuotannon käyntiin niin pian kuin mahdollista.

Lakon aikana Postiin on kertynyt jakamatonta postia. Posti on ilmoittanut, että suman purkaminen voi kestää jopa viikkoja.

Edellä mainituista syistä johtuen suosittelemme määrittelemään uusille laskuille normaalia pidemmän maksuajan, esim. 45 päivää.

Lisätietoja saatte halutessanne paikalliselta reskontrien palvelupäälliköltä.

**

Päivitetty 12.11.2019
Sarastia on tiedottanut asiakkaitaan (kunnat ja kuntaorganisaatiot) lakon vaikutuksista yksityiskohtaisemmin lakon ensipäivinä (11. ja 12.11) ja kertonut miten lakko vaikuttaa eri asiakkailla ja eri järjestelmissä. Mikäli Sarastian asiakkaalla herää yksityiskohtaisia kysymyksiä, kehotamme olemaan yhteydessä oman alueen aluejohtajaan (katso yhteystiedot) tai muuhun Sarastian yhteyshenkilöön.

Yleisluonteinen viesti Sarastian asiakkaille on ollut, että asiakkaat mahdollisuuksien mukaan keskeyttäisivät myyntilaskujen teon lakon ajaksi.

Sarastian asiakasorganisaatio voi kuitenkin jatkaa laskutusta ja pyytää kirjaamaan ja välittämään laskuaineistot edelleen laskuhotellille. Tästä tulee tehdä Sarastiaan erillinen palvelupyyntö. Mikäli laskuaineisto välitetään eteenpäin, välittyvät verkkolaskut vastaanottajille (laskunsaajille) normaalisti. Paperilaskut menevät operaattorin kautta tulostukseen, mutta jäävät postiin odottamaan lakon loppumista. Lakon aikana tehtäville laskuille suosittelemme lisäämään normaalia pidemmän maksuajan (vähintään 30 päivää).

Päivitys laskuaineistoa koskien. Mikäli laskuaineisto sisältää sekä verkkolaskuna välitettäviä, että tulostuspalveluun postitettavaksi siirtyviä laskuja, ei laskuaineistoista pysty erottamaan paperi- tai verkkolaskuna toimitettavia laskuja automaattisesti, vaan se vaatii manuaalista lisätyötä Sarastiassa.

Tarkistathan asiakaskohtaisen ja yksityiskohtaisen ohjeistuksen aluejohtajalta / Sarastian yhteyshenkilöltäsi.

 

Kirjoitettu 5.11. klo 12 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on mahdollisesti käynnistämässä Postissa laajat lakkotoimet koskien noin 9000 Postin työntekijää. Postinjakelu, käsittely ja kuljetus olisivat  lakossa ajalla 11.11. klo 6 – 24.11. klo 24, mikäli työehtosopimusneuvotteluissa ja pakettilajittelijoiden tilanteesta ei päästä työnantajan kanssa sopuun.

Postin mukaan lakon toteutuessa postin käsittelyssä, kuljetuksessa ja jakelussa saattaisi esiintyä viikkojen viiveitä ja lakon vaikutukset näkyisivät pitkään vielä lakon päätyttyä Postin purkaessa ruuhkaa. Mahdolliset viiveet koskettaisivat painettuja lähetyksiä eli kirjeitä, aikakauslehtiä ja mainoksia. Lakko vaikuttaisi myös skannauspalvelun saapuvaan postiin. Myös pakettien toimituksiin voisi tulla viiveitä. Alustavan tiedon mukaan Postin kuljetusten pitäisi toimia, esimerkiksi tulostustalosta postikeskukseen.

Vielä ei ole tietoa siitä, syntyykö lakko. Ajankohtaista tilannetta voi seurata Postin www.posti.fi ja PAU:n sivuilta www.pau.fi

Sarastia Oy:n arvion mukaan lakon vaikutukset olisivat merkittävät asiakkaillemme eikä Sarastialla valitettavasti ole mahdollisuutta vaikuttaa lakon synnyttämiin tilanteisiin.

Sarastian asiakkailla lakon vaikutukset kohdistuisivat kirjeitse jaettavaan postiin. Lisäksi kaikkien myyntilaskuaineistojen ja perintäkirjeiden välitys operaattorille keskeytyy mahdollisen lakon ajaksi.

Tyypillisiä Sarastian asiakkaiden paperisena kulkevaa aineistoa, joiden kulkuun lakko vaikuttaisi, ovat:

  • paperiset myyntilaskut
  • paperiset ostolaskut (laskut, jotka skannataan)
  • palkkalaskelmat
  • perintäkirjeet

Vastaanotettavat (osto) verkkolaskut ja verkkopalkkalaskelmat kulkevat normaalisti eikä lakolla ole vaikutusta näihin.

Osalla Sarastian asiakkaiden toimittajilla on mahdollisuus lähettää laskut toimittajaportaalin kautta. Toimittajaportaali on Sarastian tarjoama pysyväisluonteinen palvelu, joka mahdollistaa laskun toimittamisen sähköisenä, vaikka toimittajalla ei olisi käytössään sähköistä laskutusjärjestelmää. Toimittajan tulee olla yhteydessä Sarastian asiakaspalveluun saadakseen tunnukset toimittajaportaalin käyttöön. Tarkempi ohjeistus toimittajaportaalin käyttöön löytyy Sarastian nettisivulta: www.sarastia.fi/ohjeet laskuttajalle .

Mikäli lakko alkaa, viestimme asiasta tarvittaessa lisää.

 

Täydennetty 6.11. klo 12 

Lakon uhan takia loppuviikon saapuvia laskuaineistoja ei lähetetä edelleen asiakkaille eikä myöskään kirjata reskontraan tai kirjanpitoon. Jos lakko peruuntuu, toimitetaan aineistot normaalisti edelleen.
Jos lakko alkaa maanantaina 11.11.2019, jäädytetään lähtevät aineistot kokonaan, aineistoista ei pysytytä erittelemään verkko-/e-laskuna toimitettavia eikä paperisena meneviä laskuja. Aineistot toimitetaan eteenpäin lakon loputtua, jonka jälkeenkin pitää varautua myöhästymisiin.

Ajankohtaista