Siirry sisältöön
Tämä juttu on julkaistu alun perin KuntaPro Oy:n sivustolla

Määräaikaisissakin sopimuksissa voi olla irtisanomisehto

Sopimuskauden määräaikaisuudesta päättäminen mielletään usein myös valinnaksi irtisanomisehdon suhteen: toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa irtisanomisehto on pakko olla, sillä sopimuskausi ei voi jatkua ikuisesti. Määräaikaisista sopimuksista irtisanomisehto sen sijaan puuttuu usein kokonaan. Hankintayksiköllä on kuitenkin useita lainmukaisia vaihtoehtoja sopivan sopimusajan määrittämiseen.

Ensinnäkin määräaikaiselle sopimuskaudelle voidaan määrittää irtisanomisaika. Esimerkiksi KuntaPro on käyttänyt useissa yhteishankintasopimuksissaan sekä kiinteää sopimusaikaa että sen sisäistä irtisanomisaikaa. Verrattuna toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen tällainen käytäntö mahdollistaa sopimuskauden kokonaisarvon ja uuden kilpailutuksen aikarajan tarkemman määrittelyn tavalla, jonka molemmat sopimuspuolet ymmärtävät. Silti irtisanomisehto mahdollistaa joustavan sopimuksesta irtautumisen ilman riitaisaa tulkintaa sopimusehtojen täyttymisestä.

Optiokausi on yleisempi käytäntö sopimuksen toimivuuden varmistamiseksi. Optioiden avulla sopimuskautta voidaan räätälöidä hankintayksikön tarpeita parhaiten palvelevaksi. Vakiintuneen käytännön mukaan hankintayksikön tulee päättää kolmen vuoden aikana sopimuskauden alkamisesta, miten se aikoo optiot käyttää. Jos optioehdot olisivat esimerkiksi 1+1 vuotta (kahdesta optiovuodesta päätetään erikseen), voisi hankintayksikkö päättää varsinaisen sopimuskauden aikana, jatkaako se sopimusta yhdellä vai kahdella vuodella vai jatkaako ollenkaan. Jos varsinainen sopimuskausi olisi tällaisessa tapauksessa kaksi vuotta, voitaisiin ensivaiheessa päättää ainoastaan ensimmäisen optiovuoden hyödyntämisestä. Toisen optiovuoden hyödyntämisestä voitaisiin päättää vasta ensimmäisen optiokauden aikana erillisellä päätöksellä, sillä kolmea vuotta varsinaisen sopimuskauden alkamisesta ei olisi vielä kulunut.

Etenkin sote-uudistuksen edessä kuntien tarve irtisanoutua määräaikaisista sopimuksistaan voi realisoitua. KuntaPron yhteishankintasopimuksissa on vakiona ehto, jonka mukaan asiakas voi irtautua sopimuksesta yhden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on osa toteutuvaa sote-alueiden yhdistymistä tai kuntaliitosta.

Yhteishankintasopimuksissa on ylipäänsä tärkeää hahmottaa potentiaaliset erot hankintayksikön (KuntaPro) ja tilaavan asiakkaan (kunta) irtisanomisehdoissa. Vaikka hankintayksikkö ei itse irtisanoisi sopimusta, voi yksittäisellä sopimusasiakkaalla olla mahdollisuus siihen. Tällainen joustavuus hankintayksikön määrittämissä ehdoissa ei ole itsestäänselvyys yhteishankintojen kentällä.

Viime kädessä kyse on sopimuksen määrityksistä. Jos sopimuskausi määritellään määräaikaiseksi ilman irtisanomisehtoa, sitoo sopimuskausi molempia osapuolia. Jos päivämääriin sidotun sopimuskauden lisäksi kuitenkin määritellään irtisanoutumisen ehdot, voidaan määräaikaisesta sopimuksesta irtisanoutuminen tehdä helposti ja täysin lainmukaisesti.

Ajankohtaista