Siirry sisältöön

Läpinäkyvyys on must

Kun käsittelimme in house -yhtiökentässä historiallista Corporate Governance -raporttiamme yhtiökokouksessa keväällä 2020, huomasin pohtivani että meidän pitää avata ajatteluamme ja tekemisiämme sidosryhmille vieläkin laajemmin. Enemmän kuin laki vaatii.

Palaan ajatukseen nyt, kun olemme paketoimassa viime tilikautta ja lähestymme seuraavaa Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen raportointia. Tässä kohtaa on hyvä ottaa pieni valkoinen tila ja miettiä, mihin pyrimme ja mikä on seuraava askeleemme.

Ihan perustason asia on se, että raportointia parannetaan – sekä kattavuudeltaan että täsmällisyydeltään. Uusia asioitahan sinne tulee jo Sarastian noudattamasta listayhtiöiden hallinnointikoodista, esimerkkinä tästä vaikkapa monimuotoisuus, josta sivumennen sanoen kannattaisi viimeistään nyt kiinnostua. Tutkimusten mukaan monimuotoisuus mm. korreloi vahvasti taloudellisen suoriutumisen kanssa.

Koronavuoden sivutuotteena on selvää, että hiilijalanjälkemme pienenee. Se, mille tasolle työmatkustaminen ja toimistotilojen käyttö pandemian jälkeen asettuu, on kuitenkin pitkässä juoksussa tärkeämpää. Toinen yllättävältäkin kuulostava, mutta vahvassa nousussa oleva asia vastuullisuuskentässä on kyberturvallisuus. Siihen liittyvät valinnat ovat mitä suurimmassa määrin sidoksissa paitsi omaan, myös laajan sidosryhmäverkostomme turvallisuuteen ja toimintakykyyn.

Painopisteiden lisäksi meidän on isossa kuvassa pohdittava nimenomaan sitä, miten Sarastia voi parantaa läpinäkyvyyttään ja toimia vielä aikaisempaakin vastuullisemmin. Kosmetiikasta emme ole kiinnostuneita. Fiksu tapa voisi olla kysyä, kuunnella ja käydä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa niin, että nämä erilaiset näkemykset aidosti muokkaisivat niin ajatteluamme kuin valintojammekin.

Eikä pidä unohtaa vaikeita asioita. Kuntien ja kuntayhtymien taloudenpito on ollut viime aikoina paljon otsikoissa mm. hankintojen tai vaikkapa konserniyhteisöjen roolin ja kustannustehokkuuden tiimoilta. Ongelmat olisivat helposti korjattavissa kilpailukyvystä huolehtimisella, jolloin kukaan ei maksaisi liikaa, eikä piilokiloja (kyllä, luit oikein), -veroja tai -osinkoja pääsisi muodostumaan. Lisäksi rahavirrat keskeisten osapuolten välillä pitäisi tuoda avoimesti tarkasteltavaksi säännöllisesti, mieluiten reaaliaikaisesti. Näitä lähipiiritoimia Sarastiakin tulee jatkossa raportoimaan aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Vaikka yleisesti siis puhutaankin läpinäkyvyyden vaateesta, sanoisin että siihen kannattaisi ennemminkin suhtautua hyvänä välineenä parempien, sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ympäristön kannalta kestävämpien, valintojen tekemiseen. Sama pätee raportointia määrittäviin sääntöihin ja edellytyksiin. Ja voi, miten mukava niitä valinnoilla saavutettuja tuloksia ja edistysaskelia sitten onkaan raportoida.

Hyvää kannattaa odottaa – CG-raporttimme tekeytyy ja julkistetaan nettisivuillamme yhtiökokouksen aikaan.

 

Anette Vaini-Antila
talousjohtaja
Sarastia Oy

 

 

Väärinkäytösten ilmiantajia suojeleva direktiivi

Joulukuun 17. vuonna 2021 astuu voimaan ns. whistleblower-direktiivi. Se on Euroopan Unionin säädös, joka linjaa että kaikkien vähintään 50 henkilöä työllistävien tai 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevien yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten on järjestettävä väärinkäytösten ilmiantomahdollisuus.

Käytännössä organisaatioiden tulee luoda kanava ja hallintojärjestelmä, jotka mahdollistavat nimettömät ilmiannot. Järjestelyllä halutaan helpottaa väärinkäytösten esiintuomista suojaamalla ilmiantajia kostotoimilta.

Ilmiannon voi tehdä sekä organisaation sisä- että ulkopuolelta. Ilmoituksen vastaanottavalla organisaatiolla on kolme kuukautta aikaa ryhtyä selvitys- ja korjaustoimenpiteisiin. Rahoitusalalla säädös koskee myös alle 50 hengen yrityksiä.

 

Helsingin Sanomat: Howard Wilkinson paljasti työpaikkansa väärinkäytökset ja sai potkut – Nyt yrityksiin tulee pakollinen ilmiantokanava, ettei enää kävisi samoin (28.8.2019)

Eurooppa-neuvosto: Parempi suoja väärinkäytösten paljastajille – uudet EU-säännöt käyttöön vuonna 2021 (7.10.2019)

 

Ajankohtaista