Siirry sisältöön

Kunnan työnteko digiaikaan – Sarastia365:n kaksi ensimmäistä vuotta

Tänä keväänä siitä tuli kaksi vuotta, kun piirtelimme ensimmäisiä Sarastia365-visiokuvia fläppitaululle. Tuolloin tosin käytimme ratkaisukokonaisuudesta työnimeä Kunta365.

Taululle hahmottui viisi osiota: Talous, HR, Asiointi ja toiminnanohjaus, Materiaalihallinta ja BI sekä näiden osioiden alle vielä Mahdollistajat-laatikko. Hyvin samankaltainen setti on tänäkin päivänä nähtävillä esitysmateriaaleissamme.

Nämä osiot muodostavat Sarastia365-tuoteperheen, joka on suunniteltu suomalaisen julkisen palvelun tarpeisiin ja mahdollistaa läpinäkyvän ja tehokkaamman tiedolla johtamisen. Tuotteistettujen ratkaisujen avulla käyttöönotto on ketterää ja organisaation palettia voi täydentää vähitellen. Tuoteperhe on suunniteltu sekä pienille että suurille käyttäjämäärille ja käytön edut eri sidosryhmille on helppo osoittaa.

Kahden vuoden kehitystyön aikana on koettu sekä ylä- että alamäkiä. Kuitenkin viestit, joita olemme saaneet kumppaneiltamme ja asiakkailtamme, ovat antaneet motivaatiota jatkaa. Tuntuu siltä, että ajatuksemme ovat alkaneet saada yhä enemmän näkyvyyttä, jalansijaa ja ymmärrystä. Ilman saamiamme palautteita emme välttämättä olisi juuri tässä missä nyt olemme, joten nöyrimmät kiitokset ovat paikallaan.

 

Ajatus Sarastia365-kokonaisuuden takana

Sarastia365 on tehokas uudistumisen mahdollistaja ja kuntaorganisaation liiketoiminta-alusta aina osallistumisesta toiminnanohjaukseen, kuten arvolupauksessamme kerromme. Ratkaisut helpottavat kunnan toimintaa ja tekevät kunnan kanssa asioimisesta vaivatonta, jolloin se onnistuu milloin vain ja missä vain. Painopiste on siis vahvasti asiakkaidemme toiminnan kehittämisessä ja digitalisoinnissa.

Analyysi- ja määrittelytyössä pyrimme pois siiloista ja laatikoista miettimään ongelmien ydinsyitä ja aiheuttajia sekä rakentamaan ratkaisuja nimenomaan haasteita aiheuttaviin systeemi- ja prosessivikoihin.

Toisaalta pyrimme luomaan holistisia kokonaisratkaisuja, jotka eivät tuota Ad hoc -ratkaisuja yksittäisiin ongelmiin, vaan synnyttävät ratkaisualustaa, joka on enemmän kuin osiensa summa. Ratkaisut ovat holistisia sekä vertikaalisti että horisontaalisti. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla kun ne mahdollistavat enemmän yksittäiselle asiakkaalle, useampi asiakas saa hyötyjä valmiista ratkaisuista.

 

Jaettu T&K-kustannus

Yksi Sarastia365:n johtoajatuksista on jaetut tutkimus- ja tuotekehityskustannukset (T&K), jotka saavutetaan tekemällä yhdessä toimivia ja tuotteistettuja ratkaisuja. Kuntakenttä antaa tähän hyvät lähtökohdat, koska kaikilla kunnilla tarpeet ovat kutakuinkin samat ja niitä ohjaa samat lakisääteiset tehtävät. Myös hallituksen digiohjelmassa on paljolti samansuuntaisia ajatuksia, joten ihan yksin emme tämän ajatuksen kanssa ole.

Mielestäni tavoitteena pitäisi ehdottomasti olla se, että jatkossa kaikki kuntaorganisaatioiden strategiset päätökset tehtäisiin tätä johtoajatusta noudattaen. Ymmärrän kyllä vetäväni tässä mutkia suoriksi, eikä käytännön toteutus ole aivan näin yksinkertaista, mutta mahdollista se on.

Teknisesti pilvipohjaiset ratkaisut, alusta-ajattelu ja tietovarastot antavat hyvät mahdollisuudet luoda skaalautuvia, modulaarisia ja ketterästi kehitettäviä ratkaisuja kuntaorganisaatioiden tarpeisiin. Tässä olemme Sarastia365:n kanssa hyvässä vauhdissa ja jo melkoisen pitkällä.

 

Matkan opit ja haasteet

Kaksivuotisen taipaleemme isoin oppi lienee se, että visiomme toteuttaminen ei todellakaan ole helppoa ja siihen pitää varata paljon aikaa. Sekä kalenteriaikaa että tehokasta peliaikaa kaikilta osapuolilta: meiltä, kumppaneilta ja asiakkailta.

Toinen iso oppi on se, että tämä ei ole tekniikka- tai järjestelmäasia, vaan ennen kaikkea prosessi- ja toimintatapa-asia.

Toisaalta olemme huomanneet startup-maailmasta tutun sanonnan pätevän tässäkin: iso visio saa ihmiset innostumaan. Kun maalaat rohkeasti tulevaisuuden kuvaa isommalla pensselillä, saat sekä kumppanit että asiakkaat innostumaan ja mukaan vision rakentamiseen. Toisaalta on myös opittu, että pelkkä visio ei riitä, vaan pitää pystyä esittämään ymmärrettävä suunnitelma siitä, miten visioon päästään ja mitä sillä lopulta saavutetaan.

Meillä Sarastian ohjelmistoliiketoiminnan sisällä isoin haaste on ollut siinä, että samalla kun olemme rakentaneet kokonaan uutta tuoteperhettä, olemme muuntautuneet projektiorganisaatiosta tuotekehitysorganisaatioksi ja henkilöstön määrä on moninkertaistunut. Samoin asiakaskin on muotoutunut erilaiseksi. Aiemmin asiakas oli aina organisaatiomme sisäinen asiakas, nyt asiakas on yhä useammin loppuasiakas. Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa sitä, että samanaikaisesti meillä elää ja muuttuu niin asiakkaat, lopputuotteet, tuotteita kehittävä organisaatio kuin myös pelikirja, joka määrittää miten tuotteita tehdään.

 

Tulevaisuus  

Sarastia365 kehittyy jatkuvasti sekä olemassa olevien ratkaisujen että isompien linjojen osalta. Isoista linjoista hyvänä esimerkkinä on Sarastia365 Akatemia -kokonaisuus, jossa olemme rakentamassa Sarastia365-ratkaisua koulutustenhallintaan. Tämänhetkisen tiedon valossa tästä tulisi ensimmäinen ihan oikea alustamallinen ratkaisu, jossa saman alustan päälle voidaan tuoda sekä koulutusten tuottajat, koulutukseen osallistujat että kaikki muut sidosryhmät ja kytkeä nämä muihin tarvittaviin Sarastia365-ratkaisuihin. Erityisesti HR-asiat ovat tässä isossa roolissa.

Tästä ja kaikesta muustakin Sarastia365-kehitykseen liittyvästä kerromme mielellämme lisää. Jätä yhteydenottopyyntö sivuillamme ja jatketaan keskustelua.

Juha Aaltonen
kehityspäällikkö, ohjelmistoliiketoiminta
Sarastia Oy

 

Mihin Sarastia365:llä pyritään? 

  • Kokonaisprosessin tehostaminen
  • Kustannussäästöistä lisäarvon tuottamiseen
  • Järjestelmäkustannusten leikkaaminen, alusta-ajattelulla pois Ad hoc -järjestelmistä
  • Kuntalais- ja työntekijäkokemuksen parantaminen
  • Hyödynnetään parhaita mahdollisia teknologioita
  • Tuotteistetut, modulaariset ja helposti käyttöönotettavat ratkaisut
  • Sarastia365-ekosysteemin luominen (tehdään yhdessä)

Ajankohtaista