Siirry sisältöön

KKV: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hankinta markkinaoikeuden arvioitavaksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on ilmoittanut vievänsä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstöpalvelujen hankinnan Sarastialta markkinaoikeuteen. KKV toivoo, että päätöksellä saadaan selkeyttä sidosyksikköhankintoihin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on vastannut julkisuudessa, että Sarastia on sen sidosyksikkö ja hankinta on tehty lain mukaisesti.

KKV on selvittänyt elinkeinoelämän järjestöjen pyynnöstä, onko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen suorahankinnan edellyttämä sidosyksikköasema toteutunut hankintalain tarkoittamalla tavalla. Sarastian antaman vastineen mukaan hankintayksiköillä oli ja on edellytykset yhdessä käyttää yhtiössä määräysvaltaa, joka on sidosyksikköaseman keskeinen peruste.

KKV esittää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle muodollista 1 000 euron seuraamusmaksua ja sopimuskauden lyhentämistä siten, että se päättyisi kahdentoista kuukauden kuluttua tuomioistuimen antamasta lainvoimaisesta päätöksestä eli todellinen vaikutus sopimuskauteen olisi vähäinen. KKV:n mukaan seuraamusmaksun määrässä on huomioitu, että useilla hankintayksiköillä on epätietoisuutta siitä, miten sidosyksikköaseman edellytyksiä ja määräysvaltakriteerin täyttymistä tulisi tulkita.

Vallitseva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät määrittele omistukselle alarajoja, eikä sillekään ole kriteereitä, miten määräysvaltaa tulisi tarkemmin käyttää. Sarastia on valmis kehittämään toimintaansa edelleen, kun saadaan tarkempia määräyksiä, miten se tulee toteuttaa.

– Yhtiö ei voi yleisen mielipiteen tai poliittisen suuntauksen perusteella lähteä toimimaan, mutta toki ennakoida voi. Julkisuudessa esitetty hankintalain kiertämistarkoitus on provokatiivinen väite. Aiemmin näitä palveluita, joita Sarastia tuottaa, tuottivat kunnat itse. Eli vaihtoehtoja ovat aiemmin olleet oma ”virastomuotoinen” tekeminen ja oma yhtiömuotoinen tekeminen, Sarastian va. toimitusjohtaja Anette Vaini-Antila kommentoi.

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toimi poikkeustilanteessa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilanne oli poikkeuksellinen. Hyvinvointialue oli tukalassa tilanteessa sen jälkeen, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vetäytyi vasta toukokuussa 2022 sopimuksesta, jossa Husin liikelaitos Hus Asvia olisi ottanut hoitaakseen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilökunnan palkkojen maksun.

Hyvinvointialueen lausunnon mukaan Sarastia oli ainoa tuottaja, joka pystyi tarjoamaan hyvinvointialueelle palkanlaskentapalvelut ja näiden käyttöönottoprojektin siten, että hyvinvointialueella oli edellytykset suorittaa perustehtäväänsä heti 1.1.2023.

 

 

Lue lisää

Lisätietoja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tiedotteesta: https://vakehyva.fi/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/vantaan-ja-keravan-hyvinvointialue-sarastia-hankinnassa-toimittu-ainoan-mahdollisen-vaihtoehdon-pohjalta.

Lisätietoja hankintayksiköiden määräysvallan toteutumisesta Sarastiassa:
https://www.sarastia.fi/sarastian-toiminta-on-hankintalain-mukaista/.

Ajankohtaista