Palvelupäällikkö (vakituinen), Pori

Hakuaika päättyy 2019-10-20
Rekrytoija: Sarastia Oy

Etsimme joukkoomme Porin toimipisteeseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palvelupäällikköä. Porin lisäksi henkilö työskentelee Kankaanpään toimipisteessä.

Palvelupäällikön tehtävänkuvaus:

 • Toimii henkilöstöhallintotiimin lähiesimiehenä
 • Osallistuu aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • Vastaa operatiivisesta työskentelystä ja työskentelyn organisoimisesta, osallistuu myös itse operatiiviseen työskentelyyn
 • Osallistuu tavoitteiden laatimiseen ja seuraa sekä raportoi niiden saavuttamista, pitää tiimiläisten kanssa tavoite- ja kehityskeskustelut
 • Vastaa työajanhallinnasta ja lomasuunnittelusta
 • Vastaa resursoinnista ja nostaa tarvittaessa resursointitarpeita tuotantopäällikölle
 • Sopii tiimin tehtävistä ja ajankäytöstä prosesseissa
 • Vastaa tiimin asiakaspalvelun laadusta
 • Vastaa säännöllisten tiimipalavereiden toteuttamisesta
 • Vastaa asiakkuudenhoidosta sovittujen asiakkuuksien osalta
 • Osallistuu rekrytointiprosessiin
 • Osallistuu käyttöönottoprojekteihin

Odotamme sinulta:

 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta
 • Hyviä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja
 • Kokemusta esimiestyöstä sekä työsuhdeasioiden tuntemusta
 • Kykyä johtaa ihmisiä sekä organisoida töitä
 • Kykyä työskennellä tiimissä
 • Oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä sekä hyvää koordinointikykyä
 • Positiivista asennetta ja itsenäistä otetta työskentelyyn
 • Paineensietokykyä sekä ongelmatilanteiden ratkaisutaitoa

Lisäksi arvostamme:

 • Asiakaskokemuksen ymmärtämistä palvelutilanteessa
 • Asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja reagointikykyä
 • Tuloshakuisuutta ja energisyyttä, muutosvalmiutta sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja

Tarjoamme:

 • Haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä
 • Mahdollisuuden kehittää osaamistasi
 • Kannustavan työympäristön
 • Mukavien työkavereiden tuen
 • Sarastian henkilöstöedut

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantopäällikkö Päivi Koivunen, puh. 050 439 9273, paivi.koivunen@sarastia.fi. Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen Sarastia Rekryn sivujen kautta 20.10.2019 mennessä. Työn aloitus sopimuksen mukaan.