Yhteishankinnat

Alle on listattu jo toteuttamiamme yhteishankintaratkaisuja sekä meneillään ja suunnitteilla olevia kilpailutusprojekteja. Yhteishankintoihin voi liittyä mukaan sitoutumislomakkeella.

Voimassa olevat hankintasopimuksemme on listattu myös Sarastian extranetiin. Sarastian pilvipalveluita käyttävät asiakkaat voivat kirjautua Sarastian extranetiin sähköpostitunnuksillaan; muille asiakkaille tunnukset tilataan erikseen osoitteesta hankinta(at)sarastia.fi.

Kilpailutusideat perustuvat kuntien, markkinatoimijoiden tai Sarastian ajatuksiin siitä, minkälaisista hankintasopimuksista olisi kunnille hyötyä. Kilpailutusideat viedään toteutukseen sen perusteella, osoittavatko asiakkaat niihin kiinnostusta.

Valmistelussa olevat hankinnat ovat resursoituja yhteishankintaprojekteja, joiden toteuttamisesta on jo sovittu joidenkin asiakkaiden kanssa. Muut asiakkaat voivat liittyä mukaan hankintoihin koko niiden valmistelun ajan aina hankintailmoituksen julkaisuun saakka.

Yhteishankintasopimukset ovat valmiiksi kilpailutettuja hankintasopimuksia, joita Sarastian asiakkaat voivat hyödyntää määrätyin ehdoin. Jo kilpailutettuja hankinnan kohteita voidaan myös kilpailuttaa joustavasti uudestaan uusille asiakasryhmille.

Sopimusten ja kilpailutusprojektien listaa voidaan rajata toimialakohtaisilla suodattimilla. Osa sopimuksista liittyy useampaan toimialaan.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoa mistä tahansa sopimuksestamme tai kilpailutuksestamme saat ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai sopimustaulukon rivien yhteydessä olevalla sähköisellä lomakkeella.

Yhteishankintojen sitoutumislomakkeen löydät tästä.

Ota yhteyttä

 • hankinta@sarastia.fi
 • 050 366 8160

Kaikki hankinnat

Hankintakategoriat

Toimialasuodattimet

Ajankohta

Valmistelukauden alku

Sopimuskauden alku

Hankinnan kohde Sektori Valmistelukausi Sopimuskausi Lisätiedot

Keski-Uudenmaan rakennustarvikkeet 2022 398740

Osakokonaisuudet: 1. Rautakauppatuotteet /Nurmijärven seutu, 2. Puutavaratuotteet /Nurmijärven seutu, 3. Maalaustuotteet ja lattia- ja seinäpäällysteet /Nurmijärven seutu, 4. Rautakauppatuotteet /Mäntsälän seutu, 5. Puutavaratuotteet /Mäntsälän seutu, 6. Maalaustuotteet ja lattia- ja seinäpäällysteet /Mäntsälän seutu, 7. Työkalut ja kiinnitystarvikkeet /Mäntsälän seutu, 8. Rautakauppa- ja puutavaratuotteet /Riihimäen ja Hyvinkään seutu, 9. Maalaustuotteet ja lattia- ja seinäpäällysteet /Riihimäen ja Hyvinkään seutu

Hyvä tietää: Muille seuduille mahdollisesti toteutettavien hankintojen aikataulut määrittyvät asiakastarpeen perusteella

HUOM! Tarjouspyyntö on julkaistu.

Sektorit:

 • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q1/22–Q2/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Rakentaminen ja teollisuus
Q1/22–Q2/22 Lisätiedot

Työsuhdepolkupyörät ja sähköpolkupyörät

Hankinnan sisältö: Polku- ja sähköpyöriä voidaan jatkossa hankkia verottomana työsuhde-etuna. Hankinnan kohde tarkentuu kiinnostuneiden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Pyrimme toteuttamaan alueellisia osakokonaisuuksia ja huomioimaan paikallisuutta hankinnan valmistelussa. Hankinnassa painotetaan myös yhteiskuntavastuullista näkökulmaa.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Q3/22

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q3/22 Lisätiedot

Uusiutuvan energian ratkaisut

Hankinnan sisältö: Monipuoliset uusiutuvan energian ratkaisut ja niitä koskevat konsultointipalvelut. Hankinta mahdollistaa esimerkiksi öljyn ja kaasun korvaamisen vesi-, tuuli- ja aurinkoenergialla sekä kierrätys- ja jätepolttoaineiden hyödyntämisen asiakkaiden sähkö- ja lämmitystarpeissa. Lisäksi hankinta huomioi lämpöpumput maa- ja ilmalämpöenergian osalta.

Hyvä tietää: Hankinnan tavoitteena on lisätä julkisen sektorin energiahankinnan ekologisuutta ja riippumattomuutta esimerkiksi tuontienergiasta edellä mainittuja ratkaisuja hyödyntäen. Hankinta soveltuu asiakkaiden nykyisten kohteiden muutostarpeisiin sekä tuleviin uudiskohteisiin. Hankintaa voidaan laajentaa kilpailutuksen suunnitteluvaiheessa yhdessä asiakkaiden kanssa energian talteenottoratkaisuilla ja erilaisin energian logiikka- ja ohjausratkaisuilla.

Sektorit:

 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Sopimuskausi

Q3/22

Lisätiedot
 • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne
Q3/22 Lisätiedot

Koulujen, päiväkotien ja liikuntahallien nostolaitteiden kuntokartoitukset

Hankinnan sisältö: Erinäisiin nostolaitteisiin liittyvä kuntokartoituspalvelu. Kartoituksessa etsitään, kuvataan ja tarkastetaan kaikki aihepiiriin kuuluvat laitteet. Palveluntuottaja laatii kartoituksen perusteella raportin, josta käy ilmi jokaisen laitteen sijainti, kuvat, kunto, poikkeamat sekä toimenpidesuunnitelmat. Asiakkaan hyödyt ovat kiistattomat – ajantasainen laiteluettelo ja toimenpidesuunnitelma auttavat tiedostamaan mahdolliset riskit ja huolehtimaan kaikista laitteista lain edellytysten mukaan. Hankintaan voidaan sisällyttää myös huoltopalvelu.

Hyvä tietää: Kuntien vastuulla on huolehtia erinäisten nostolaitteiden säännöllisestä kuntokartoituksesta sekä tarvittavista huolloista ja korjauksista. Nostolaitteilla tarkoitetaan erityisesti liikuntasalien teknisiä laitteita, kuten vaijerihinattavia koripallotelineitä, sähkökäyttöisiä tilanjakajasermiä, kiipeilyköysiä, ulosvedettäviä näyttämöitä, lampputankoja yms. Nostolaitteiden tilaa on selvittänyt Suomessa muun muassa TUKES. Havainto on ollut selkeä – useissa kouluissa on ollut kriittisiä – jopa henkeä ja terveyttä vaarantavia turvallisuuspuutteita.

Sektorit:

 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q3/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q3/22 Lisätiedot

Lääkeautomaattipalvelu

Hankinnan sisältö: Lääkeautomaattipalvelu, joka edesauttaa ikäihmisten itsenäisempää arkea ja mahdollistaa turvallisen lääkehoidon. Hankinta sisältää lääkeautomaatin ja sen etähallintapalvelut. Lääkeautomaatti annostelee lääkkeet valmiiksi ja muistuttaa käyttäjää lääkkeistä.

Hyvä tietää: Tulevaisuuden ratkaisu, joka vastaa osaltaan myös kasvavaan resurssipulaan. Hankinta on suunnattu ensisijaisesti hyvinvointialueille.

Sektorit:

 • ICT
 • Sote-palvelut ja -tuotteet

Valmistelukausi

Q3/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • ICT
 • Sote-palvelut ja -tuotteet
Q3/22 Lisätiedot

Etähoivapalvelu

Hankinnan sisältö: Kokonaisvaltainen palvelu, jossa helpotetaan ikäihmisten tai muiden tuettua asumista tarvitsevien kotona selviytymistä. Palvelu voi sisältää esimerkiksi erilaiset hälytysratkaisut, kuten turvapuhelimet, lääkemuistuttajan, älylukkoratkaisut ja kulunvalvonnan. Palvelu tuottaa automaattisia hälytyksiä poikkeavuuksista esimerkiksi kameroiden, liiketunnistimien, matto- ja patja-antureiden yms. huoneistoon sijoitettavien etäluettavien laitteiden avulla. Lisäksi palvelu kattaa myös erilaiset etämittaukset ja -kyselyt sekä etävastaanoton ja etälääkärikäynnit. Etähoivan työkaluilla on tarkoitus kerätä tietoa hoitohenkilöstölle ja saada tietoa kotona pärjäämisestä. Tietoa hyödynnetään mm. akuutissa hoidontarpeessa, hoitotoimien ennakoitavuudessa, hälytyksissä ja poikkeavuuksissa sekä hoidon kehittymisessä ja sen seurannassa. Hoidettavaan voidaan ottaa yhteyttä helposti ja ratkaisu mahdollistaa myös omaisten aktiivisen roolin kotihoidon tuessa vähintään seurannan ja raportoinnin osalta.

Hyvä tietää: Etähoivaan voidaan liittää myös kone- ja keinoälyavusteinen data-analyysi osana toteutusta. Hankinta on suunnattu ensisijaisesti hyvinvointialueille.

Sektorit:

 • ICT
 • Sote-palvelut ja -tuotteet

Valmistelukausi

Q3/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • ICT
 • Sote-palvelut ja -tuotteet
Q3/22 Lisätiedot

Irtokalusteet 2023 403071

Painotukset / laatu: hinta 80 % / laatu 20 %

Hankinnan sisältö: Asiakasyhteisöiden tarvitsemat irtokalusteet.

Osakokonaisuudet: 1. Toimisto- ja julkitilakalusteet, 2. Oppilas- ja koulukalusteet, 3. Varhaiskasvatuksen kalusteet.

Sisältyvät palvelut: Asiakaspalvelu, layout-suunnittelu, sisustussuunnittelu, työympäristömäärittelypalvelu, kalusteiden vuokrauspalvelu, kierrätyspalvelu, mahdollisuus myös muihin lisäpalveluihin.

Hyvä tietää: Sarastialla on tällä hetkellä voimassa kaksi irtokalusteita koskevaa sopimuskokonaisuutta (2.1.2019-1.1.2023 ja 27.12.2021-26.12.2025). Kyseessä oleva hankinta kilpailutetaan lähtökohtaisesti niille 1.1.2023 päättyvän sopimuksen asiakkuuksille, jotka eivät ole sitoutuneita tai optioasiakkaita joulukuussa 2025 päättyvässä sopimuksessa sekä uusille asiakkuuksille.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 30.9.2022

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

 

Sektorit:

 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q2/22–Q3/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q2/22–Q3/22 Lisätiedot

Toimisto-, koulu- ja askartelutarvikkeet 2022 399241

Hankinnan sisältö: Toimisto- ja koulutarvikkeet, täyttöpalvelu, tallennusmediat, kalenterit, värikasetit, kopiopaperi sekä askartelutarvikkeet. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi toimittaja per osakokonaisuus. Sama tarjoaja voidaan valita useampaan osakokonaisuuteen.

Osakokonaisuudet: 1. Toimistotarvikkeet, kalenterit, tallennusmediat, toimistotarvikkeiden täyttö-/hyllytyspalvelu, värikasetit sekä kopio- ja tulostuspaperi 2. Koulutarvikkeet ja täyttö-/hyllytyspalvelu 3. Askartelutarvikkeet

Hyvä tietää: Hankinnan valmistelu kevään/kesän 2022 aikana ja tavoite on, että sopimus astuu voimaan lokakuussa 2022.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 8.8.2022

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

 

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q2/22–Q3/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q2/22–Q3/22 Lisätiedot

Luonnontieteellisten alojen opetustarvikkeet 2022 382698

Painotukset / laatu: 22-25%

Hankinnan sisältö: Luonnontieteenalojen opetustarvikkeet.

Osakokonaisuudet:

 1. Biologian ja maantiedon opetustarvikkeet
 2. Fysiikan ja kemian opetustarvikkeet
 3. Kemikaalit

Sopimusmalli: Puitejärjestely (2 toimittajaa)

Hankintaan sisältyvät palvelut: verkkokauppa, käyttökoulutus

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q1/22

Sopimuskausi

Q2/22–Q2/26

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q1/22 Q2/22–Q2/26 Lisätiedot

Teknisen työn opetuksen koneet ja laitteet 2022 382978

Hankinnan sisältö: Ammattimaiseen käyttöön soveltuvat koulujen käsityön opetuksessa tarvittavat teknisen työn koneet, laitteet ja työvälineet. Puitejärjestely, johon valitaan useampi sopimustoimittaja.

Osakokonaisuudet: 1. Teknisen työn koneet ja laitteet

Hyvä tietää: Puitejärjestelyn on tarkoitus astua voimaan syksyllä 2022.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 30.6.2022

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri

Valmistelukausi

Q1/22–Q2/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Kasvatus koulutus ja kulttuuri
Q1/22–Q2/22 Lisätiedot

Siivouskoneet ja tekstiilienkäsittelylaitteet 2022 382993

Hankinnan sisältö: Ammattimaiseen laitoskäyttöön soveltuvat siivouskoneet ja tekstiilienkäsittelylaitteet sekä niiden huoltopalvelut. Puitejärjestely, johon valitaan useampi sopimustoimittaja.

Osakokonaisuudet: 1. Siivouskoneet ja tekstiilienkäsittelylaitteet

Hyvä tietää: Puitejärjestelyn on tarkoitus astua voimaan syksyllä 2022.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 31.8.2022

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q1/22–Q2/22

Sopimuskausi

Lisätiedot
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q1/22–Q2/22 Lisätiedot

Lukitustuotteet ja lukkohuoltotyöt 2022 382179

Hankinnan sisältö: Hankinta sisältää mekaaniset ja digitaaliset lukitusjärjestelmät sekä lukkohuoltopalvelut. Hankittaviin tuotteisiin tullaan sisällyttämään Abloy-tuotteet sekä iLOQ- tai vastaavat omavoimaiset tuotteet.

Hyvä tietää: Tavoitteena on, että uusi sopimus on voimassa syksyllä 2022.

HUOM! Sitoutuminen viimeistään 1.7.2022 

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit:

 • Sisustus ja kiinteistönhoito

Valmistelukausi

Q2/22–Q4/22

Sopimuskausi

Q4/22

Lisätiedot
 • Sisustus ja kiinteistönhoito
Q2/22–Q4/22 Q4/22 Lisätiedot

Ajankohtaista hankintapalveluista

Yhteishankintoja hyvinvointialueille tänä syksynä

Sarastia kilpailuttaa tulevana syksynä hyvinvointialueille räätälöityjä yhteishankintoja sen mukaan, minkälaisiksi asiakkaiden kilpailutustarpeet muodostuvat. Hyvinvointialueisiin tullaan ylipäätään suhtautumaan jatkossa omana asiakassegmenttinään,…
Lue lisää
Lisää ajankohtaisia

Tilaa uusinta tietoa kunta-alan tapahtumista

Tilaa uutiskirje