Vuokrattavat elementtirakennukset 2021 349398

Painotukset / laatu: Hankinnassa painotetaan rakennuksen elinkaaren aikaista kestävyyttä ja muuntojoustavuutta

Kilpailutuksella perustetaan useamman toimittajan puitejärjestely. Rakennukset hankitaan minikilpailututuksella.

Rakennukset voidaan hankkia vuokralle, leasing-vuokralle tai ostaa tilaajan taseeseen. Kaikki rakennukset on suunniteltu ja rakennettu muuntojoustaviksi ja pysyvän rakentamisen määräysten mukaisiksi.
Toimittajilta saa ratkaisut myös avaimet käteen -pakettina sisältäen: tarvittavien lupa-asiakirjojen laadinnan, tontin pohjatyöt ja kunnallistekniikan vedot tontilla, rakennusten toimitus ja pystytys, vuokrakauden aikainen huolto- ja ylläpitopalvelu sovitussa laajuudessa sekä rakennuksen purku, pois kuljetus sekä tontin ennallistaminen.

Rakennukset perustuvat muunneltaviin moduuleihin, joista tilaaja voi määrittää tarvitsemansa kokonaisuuden tarvitsemillaan varusteilla ja julkisivuratkaisuilla. Rakennus tai osa sen moduuleista on siirrettävissä toiseen vastaavaan rakennukseen tai sijaintiin.

HUOM! Tarjouspyyntö on julkaistu.

Katso lisää: Kilpailutussuunnitelma

Sektorit

  • Rakentaminen ja teollisuus

Valmistelukausi

Q1/21–Q3/21

Sopimuskausi

Q3/21–Q3/25

Ota yhteyttä