Tuotanto- ja palvelukäyttöön tarkoitetut ajoneuvot

Painotukset / laatu: hinta 60 %, laatu 40 %

Hankintamenettely: avoin menettely, puitejärjestely viidessä (5) osakokonaisuudessa jokaisessa enintään viiden (5) toimittajan kanssa.
Osasopimukset: osakokonaisuus 1: ajoneuvot A1 & A2, osakokonaisuus 2: ajoneuvot B1 & B2, osakokonaisuus 3: ajoneuvot C1 & C2, osakokonaisuus 4: ajoneuvot D1 & D2, osakokonaisuus 5: ajoneuvot E1 & E2

Sektorit

  • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/18–Q4/18

Sopimuskausi

Q4/18–Q4/22

Ota yhteyttä