Matkatoimistopalvelut

Painotukset / laatu: Hankinnassa painotetaan palveluiden kattavuutta ja saavutettavuutta

Hankinnasta järjestetty tarjouskilpailu jouduttiin keskeyttämään, koska Sarastia ei saanut ainuttakaan hyväksyttävää tarjousta. Sarastia neuvottelee valitsemansa toimittajan kanssa suorahankinnasta. Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan alkuperäisen tarjouspyynnön sisältövaatimusten mukaisesti 1.6.2021.

Sektorit

  • Muut

Valmistelukausi

Q3/20–Q2/21

Sopimuskausi

Q2/21–Q2/25

Ota yhteyttä