Asiakirjahallinta, sähköinen arkistointi ja skannauspalvelut 2021 316165

Painotukset / laatu: Laatu 40% Hinta 60%

Sisältyvät palvelut: Hankinta koostuu kolmesta itsenäisestä osakokonaisuudesta, joita ovat 1. sähköinen arkistoratkaisu, 2. asianhallintajärjestelmä ja 3. fyysisten asiakirjojen digitointi- ja skannauspalvelu

Hankinnan sisältö: Asiakkaan on mahdollista sitoutua yhteen tai useampaan osakokonaisuuteen. Esim. jos asiakkaalla on käytössään jo sähköinen arkisto, voi asiakas sitoutua hankintaan vain asianhallintajärjestelmän osalta. Tai mikäli asiakkaalla on jo sähköinen arkisto ja asianhallintaratkaisu hankittuna, voi asiakas sitoutua hankintaan vain asiakirjojen digitointi- ja skannauspalvelun osalta. Ts. asiakas voi muodostaa osakokonaisuuksista sitä parhaiten palvelevan kokonaisuuden / ratkaisun.

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä. Palvelumaksuprosentti on 1%, jonka osakokonaisuuteen valittu toimittaja tilittää Sarastia Oy:lle. Asiakkaille yhteishankinta ja siihen sitoutuminen (tai optioasiakkaaksi) on veloituksetonta.

Hyvä tietää: Mikäli yhteishankintaan ei saada riittävästi asiakasvolyymia, voi Sarastia toteuttaa hankinnan ns. kertahankintana asiakaskohtaisesti, asiakkaan kulloinkin vaatiman osakokonaisuuden osalta.

 

Sektorit

  • ICT

Valmistelukausi

Q1/21

Sopimuskausi

Q3/21

Ota yhteyttä