Ajoneuvohankinta- ja ajoneuvohallintapalvelut

Painotukset / laatu: Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Hankinnan kuvaus: Hankinnan tarkoituksena on saada hankintayksikön asiakkaille toimiva, monipuolinen, joustava ja kokonaisvaltainen ajoneuvohankinnan ja ajoneuvohallintapalveluiden ratkaisu,
jota hankintayksikön eri asiakkaat voivat hyödyntää kokonaan tai osissa. 
Hankintamenettely: Rajoitettu menettely, puitejärjestely osakokonaisuuksittain vain yhden toimittajan kanssa. Osakokonaisuuksien toimittaja voi olla sama toimittaja.
Sisältyvät palvelut: Ajoneuvohallinnan palvelut kattavasti
Osasopimukset: Osakokonaisuus 1: Ajoneuvot, osakokonaisuus 2: ajoneuvohallintapalvelut. 1. osakokonaisuus koskee ajoneuvojen hankintaa
eri hankintatavoilla ja 2. osakokonaisuus ajoneuvojen hallintapalveluita ja -järjestelmää.

Sektorit

  • Kaupunkiympäristö kadut ja liikenne

Valmistelukausi

Q1/20–Q4/20

Sopimuskausi

Q1/21–Q4/24

Ota yhteyttä